Kuberneri infokiri: 30 mai üldkoosoleku korraldus

Kuberneri infokiri – Lions piirkonna juhatuse valimiste ja 30. mai üldkoosoleku korraldus

Eestis kehtiva hädaolukorra tõttu ei ole maikuus suuremad avalikud kogunemised lubatud, seetõttu korraldame piirkonna üldkoosoleku kahes osas.

Esimeses osas: 20. mail saadame kõikide klubide presidentidele e-postiga valimissedelid piirkonna juhatuse ja revidendi ning aasta lioni valimisteks koos kandidaate tutvustavate materjalidega.
• Presidendid, olles materjalidega tutvunud ja klubikaaslastega suhelnud, teevad oma otsuse ja täidavad arvutis valimissedelid. Presidendid allkirjastavad sedelid digitaalselt ja saadavad konteinerid hiljemalt 25. maiks e-postiga markoleppik@gmail.com piirkonna juhatuse poolt määratud valimiskomisjonile, mille liikmed on andnud kirjaliku tõotuse hoida ranges saladuses laekunud sedelite autorlust. Ühtlasi selgub ka valimistel osalenud klubide arv.
• Hiljemalt 27. maiks selgitab valimiskomisjon välja valimistulemused ja vormistab piirkonna juhatusele kinnitamiseks valimistulemuste protokolli.

Teises osas 30. mail korraldab piirkonna juhatus Microsoft Teams keskkonnas online koosoleku, millest on palutud osa võtma kõikide klubide presidendid ja oodatud teisedki lionid ja leod. Selles osas on kavas:
• Anda ülevaade Lions liikumisest maailmas
• Anda ülevaade Lions Eesti piikonna tegevusest
• Esitada valimiste tulemused
• Kuulata DGE, IVDG ja IIVDG sõnavõtte
• Kuulutada välja Lions Aasta Tegu 2018-2019
• Kuulutada välja Aasta Lion 2019-2020
• Kuulutada välja Aasta Leo 2019-2020
• Kuulutada välja Lions fotokonkursi võitjad
• Kuulutada välja Lions aastakongressi loterii võitja
• Rahvusvaheliste, piirkonna ja kuberneri autasude andmine kutsutud osalejatele

Koosolekul osalemise täpsemad asjaolud ja juhised saadetakse autasustavatele kutsetega.

Olen kindel, et olles juba harjumas uues olukorras virtuaalse suhtlemisega, saame ka üldkoosoleku korraldamisega edukalt hakkama.

Edu ja tervist soovides
Kuberner Märt

Scroll to Top