Lionite projekte saad toetada LAHKUS LOEB annetuskeskkonnas

Eesti Lions Piirkonna heategevuskontod

SEB    EE651010102000067180    Heategevus
SEB    EE921010220053389014    Lions Quest – Kasvamisrõõm
SEB    EE141010102001497005     LCIF – Lions Clubs International Foundation

Saaja: Rahvusvahelise Lions Klubide Organisatsiooni Eesti Piirkond

 

NB! Lionid ei kasuta kunagi annetustena kogutud raha organisatsiooni ülalpidamiskuludeks!

Rahvusvaheline Lions Klubide Organisatsiooni Eesti piirkond on kantud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja.