Lioneid üle maailma ühendab moto “We Serve”/”Meie aitame”

Lionsklubi on sõpruskond, mis ühendab inimesi, kel soovi ja jõudu panustada ühiskonda, kogukonda, keskkonda. Suure ühtekuuluvuse ja energiaga püüavad lionid luua väärtust nii Eestis, kui maailmas.

Organisatsiooni tunnuslause “Liberty, Intelligence, Our Nation’s Safety” (Vabadus, intelligentsus, meie rahva turvalisus) esitähed annavad kokku kõikjal maailmas tuntud lühendi LIONS. Lions liikumise loojaks peetakse ameeriklast Melvin Jonesi. Aastal 1917 rääkis 38-aastane Chicago ärijuht Mr. Jones kohaliku äriklubi liikmetele et nad edukate ärimeestena, võiksid üritada muuta elu paremaks nii oma kogukonnas, kui kogu maailmas. Mõte meeldis Chicago ärimeestele ja nad asusid looma kontakte sarnaste huvidega inimestega Ühendriikides. 7. juunil 1917 leidiski Chicagos aset uue organisatsiooni asutamiskoosolek. Uus vastloodud organisatsioon võttis nimeks ühe koosolekule kutsutud klubi nime “Association of Lions Clubs”. Sama aasta oktoobrikuus viidi Dallases läbi rahvuslik kongress. Kiideti heaks ja võeti vastu põhikiri, reeglistik, eesmärgid ja eetikakoodeks.

Järgmise aasta jooksul muutus “Association of Lions Clubs” ühtekuuluvaks rahvusvaheliseks organisatsiooniks. Lions organisatsioon on hästi organiseeritud selgete eesmärkide ja missiooniga, pika ja väärika ajalooga.

Aastal 1988 jõudis teadmine lionsliikumisest Soome sõprade kaudu Eestisse. Algasid läbirääkimised Peamajaga ja maikuus 1989 asutati Eestis kaks esimest klubi LC Tallinn City ning LC Tallinn Eesti I. Rahvusvahelisel Lions-klubide aastakongressil Miamis lehvis sinimustvalge lipp – Eesti lionspiirkond SD120 oli loodud.

Tänaseks on Eestis 62 lionsklubi ja 2 Leo-klubi nelja regiooni kümnes tsoonis, ühendades ühise mõtteviisi alla enam kui 1250 lionit ja leod.

Põhimõtted

 • Ole ettevaatlik hukka mõistes, kuid helde tänades. Toimi loovalt, mitte lammutavalt.
 • Aita ligimesi nende katsumustes: leinajad vajavad su kaastunnet, nõrgad ja raskustesse sattunud sinu tuge.
 • Täida oma kohustused ühiskonna ees. Osuta sõnade ja tegudega oma õiglast meelt ja austust oma maa ja ühiskonna suhtes.
 • Sõprus olgu eesmärgiks, mitte vahendiks. Tõeline sõprus ei nõua endale midagi ega sõltu osutatavatest teenetest.
 • Tegutse alati omakasupüüdmatult. Kui sind kahtlustatakse toimivat valesti, käitu oma kaaslastega nii, nagu soovid, et nemad käituksid sinuga.
 • Ära raja oma edu kellegi teise arvel, ole siiras ja usaldav oma lähimate suhtes ning aus iseenda vastu.
 • Püüa teha oma tööd edukalt. Sul on õigus saada selle eest väärilist tasu, kuid ära taotle mingeid õigustamata eeliseid.
 • Võta oma päevatööd kutsumusena ja tööta nii, et äratad usaldust.

Eesmärgid

 • Ergutada tegutsemishimulisi inimesi tööle ühiskonna hüvanguks ilma majandusliku kasuta ning õhutada tublidust ja kaasa aidata kõrgete eetiliste eesmärkide saavutamiseks kommertstegevuses, tööstuses, ühiskondlikel töödel ja isiklikes püüdlustes.
 • Luua võimalus keskusteluks kõigis avalikkust huvitavates asjades, laskumata poleemikasse poliitilisel ega usulistel teemadel.
 • Liita klubisid sõpruse, seltsimehelikkuse ja üksteisemõistmise vaimus.
 • Tunda aktiivset huvi riigi kodanike, kultuuri, sotsiaalse sfääri ja moraali vastu.
 • Kaasa aidata heale valitsemisele ja kodanikuõiguste tagamise põhimõtetele.
 • Luua ja edendada inimestevahelist vastastikust arusaamist.

KOKKUVÕTE LÄBI AASTATE LIONITE SUURIMATEST ETTEVÕTMISTEST PIIKRONNA TASEMEL

 

LAHKUS LOEB – Lahkuse päev

Reedel, 13. novembril 2020 tähistasid Eesti lionid ja leod ülemaailmset lahkuse päeva. Lahkuse päeva patrooniks Eestis on Elina Nechayeva.

Lahkuse Päeva tähistatakse alates 1998 ja aasta-aastalt järjest laiaulatuslikumalt ja üha enamates riikides.
Lahkuse Päeva eesmärgiks on panna inimesi mõtlema, kas ja kuidas saame abivajajaid aidata. Käesoleva aasta eesmärgiks oli juhtida inimeste tähelepanu positiivsele endi ümber – lahketele tegudele. Positiivse märkamine ja selle teadvustamine, sellest rääkimine, kirjutamine jääb tänapäeva infovoogudes tahaplaanile. Üks lahke tegu võib muuta abivajaja elu – puhume lahkuse, heatahtlikkuse, hoolivuse au sisse. Sageli piisab ühest telefonikõnest tuttavale-sugulasele ja lihtsast küsimusest: kuidas läheb? kas saan aidata? saame vahest kokku? Praegusel ajal eriti, on puudu just hoolivast suhtumisest ja heast sõnast.

Lihtne küsimus „kuidas saan aidata“ võib päästa maailma!

Ülemaailmsel lahkuse päeval jagasid Eesti lionid helkureid, korraldasid heategevuslaatasid, teatrikülastusi ja palju muud toredat. Klubide lahketest tegudest saab täpsemalt lugeda järgmisel lingil.

KAMPAANIA TÄNUKÕNE KIIRABILE

Tänukõne kiirabile kampaania abil saime Eesti Kiirabi töötajatele kinkida puhkusepakette 13 000 euro väärtuses!

2020 kevadel pidid paljud meist eriolukorrast tingituna kohanema kodukontori, distantsõppe ning nädalatepikkuse kodus püsimisega. Samal ajal toimetasid „eesliinil“ inimesed, kes pühendasid end ja oma vaba aja ning paljudel juhtudel tuli ohverdada ka koosolemised peredega. Alates 2020 veebruarist Eestis levima hakanud koroonaviirus pani Eesti kiirabitöötajad tõsiselt proovile. Siirast tänutundest Eesti meedikute ja eeskätt kiirabitöötajate vastu kutsus Rahvusvahelise Lionsklubide Eesti piirkond ellu heategevuskampaania „Tänukõne kiirabile“, et kinkida kiirabitöötajatele midagi, millest nad eriolukorra ajal kõige rohkem puudust võiksid tunda – puhkuse oma kallitega.

Kampaania projektijuht, Eesti Lionspiirkonna esindaja Mari-Liis Vihul kirjeldas kolme kuu pikkust kampaaniat ühiskonna positiivse indikaatorina: ,,See kampaania sündis tõepoolest vaid päevadega, kui Eesti Lionspiirkond, Reisiekspert ning agentuur La Ecwador töötasid välja kõik vajalikud materjalid ning uurisid kiirabitöötajatelt, kuidas saaksime meie kodanikena neile tänu avaldada. Täpselt nii, nagu kõik meie kiirabitöötajad panid selles eriolukorras seljad kokku, et aidata, tulid ka meie üleskutsega kaasa paljud ettevõtted, andes omapoolse panuse. Ka see kampaania on näide sellest, kuidas keerulisel ajal saavad erinevad inimesed ja ettevõtted hea eesmärgi nimel midagi suurt koos korda saata.“

Kampaania raames toimus kaks LIVE-kontserti ja üks Zumba ühistreening Delfi kanalil, mida jälgis kokku üle 80 000 vaataja.

LIONS EUROPAFORUM 2019

2019 oktoobris kulmineerus Tallinnas Eesti Lionite 4 aastat kestnud pingutus korraldada Eestis Euroopa suurim Lionite kogunemine -Lions Euroopa Foorum. Foorumi president PID Kalle Elsteri sõnul osales foorumil 1325 lionit koos kaaslastega 56 riigist üle maailma, s.h 41 Euroopa riigist, LCI juhtkond ja neli endist rahvusvahelist presidenti. Foorumit korraldas 25 liikmeline meeskond. Foorum algas neljapäeva õhtul soojenduspeoga Kultuurikatlas. Reedel algas põhiprogramm Sokos Hotel Virus ja Nordic Hotel Forumis.
Nelja aasta jooksul valmis foorumi uudne programm ja korraldus. Foorumi kui „Ideede Turu“ motoks oli „Loov mõtlemine avab innovatsiooni“, peateemadeks olid: keskkond – jätkusuutlik ringmajandus, terve noorsugu – Euroopa ühiskonna alus ja e-Lion – Lions küberlahendused. Kõigil kolmel päeval olid põhiteemade ettekanded, arutelud ja kohtumised. Reede pärastlõunal toimus rahvuste paraad Viru hotelli eest läbi Tammsaare pargi Alexela kontserdimajja. Samal õhtul toimus foorumi avatseremoonia ja Eesti teemaline pidu Alexelas. Laupäeva hommikul oli võimalus kohtuda Lions rahvusvahelise presidendiga ja õhtul toimus foorumi kõige pidulikum sündmus – galaõhtusöök Lennusadamas. Pühapäeva hommikul jätkus programm Leode eestvedamisel e-Lioni ja küberteemadel. Pärastlõunal toimus lõputseremoonia Alexela kontserdimajas.

Foorumi raames toimus rida konkursse. Thomas Kuti nimelise noorte muusikute konkursi klassikalisel kitarril võitis noormees Özberk Mirac Sarigül Türgist. Noore saadiku konkursi võitis neiu Alexia Marza Rumeeniast. Diabeedihaigete noortele hypokoerte koolituseks oli kogunenud 13 850 eurot. Kogutud annetusest anti foorumi lõputseremoonial üle 12 000 euro tšekk Diabeediühingule 12 hypokoera koolituseks. Ülejäänud 1 850 eurot annetati piirkonna kaudu LCIF-le.

ANNETUS HAAPSALU REHABILITATSIOONIKESKUSELE

Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus on heategijate – Rahvusvahelise Lions organisatsiooni heategevusfondi (LCIF) ja Eesti piirkonna lionite ning Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi – abiga soetanud kaasaegse kõrgtehnoloogiliste ülajäseme treeningvahendite komplekti.

Komplekti tootjaks on Austria ettevõte Tyromotion – üks tuntuimaid taastumist toetavate kõrgtehnoloogiliste vahendite tootjaid maailmas. Haapsalu Neuroloogilisse Rehabilitatsioonikeskusesse soetatud komplekt koosneb viiest erinevast vahendist. Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse juht Kadri Englas selgitab: „Käed on inimesele elus hakkama saamisel kirjeldamatult olulised. Tyromotioni vahendid loovad läbimõeldud ja mitmekesised võimalused erinevate ülajäsemetega seotud probleemidega tegelemiseks. Esmakordselt on HNRK arsenalis ka virtuaalreaalsus.“

Tyromotioni vahendid on loodud täpselt sellisele sihtgrupile patsientidele, kellega Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskuse tegeleb: insuldiga, seljaajukahjustusega, traumaatilise peaajukahjustusega, tserebraalparalüüsiga, erinevate skeleti-lihassüsteemi probleemidega inimesed. Nii lapsed kui täiskasvanud. „Sellist suurt ja sisukat projekti on hea meel toetada,“ kinnitab projekti suurtoetaja Rahvusvahelise Lions heategevusfondi Eesti Lions Piirkonna koordinaator Arvi Perv.

Eveli Ilves Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondist lisab: „HNRK-l on tähelepanuväärne kogemus uuenduslike ideede rakendamisel taastusravisse. Väga põnev on toetada nende lahenduste jõudmist paljude abivajajateni.“

Kolmapäeval, 29. jaanuaril toimub Haapsalu Neuroloogilises Rehabilitatsioonikeskuses Tyromotioni ülajäsemete treeningkomplekti tutvustusüritus koos heade toetajate tänamisega.

MAARJAKÜLA

Maarja küla lugu algas 1997.a. kui Tartu Maarja Kooli õpetajad ja õpilased kevadisel ekskursioonil Põlvamaal Kiidjärvel leidsid „mahajäetud“ talumaja – Haavassaare talu. Kaks kooli lapsevanemat – Jaan Kallas ja Vahur Nikopensius ostsid veidi hiljem talu lastele laagripaigaks. Maarja Kooli lõpetanud laste/noorte saatuseks oli seni asumine hooldekodusse.

2001.a. aprillis asutati sihtasutus Maarja Küla – asutajateks Tartu Maarja Kooli õpetajad, lapsevanemad ja Tartu Toome Rotary klubi ning veel hulk kindla tahte ja huviga inimesi, kelle hulgas ka LC Tartu klubi liige Elmar Sakkov. Ideed sellisest kodust intellektipuuetega lastele otsustati tutvustada laiale avalikkusele Eestis ja Eesti Vabariigi Sotsiaalministeeriumile. Samas alustati ka võimalike toetajate/sponsorite otsimisega Soomes ja Rootsis. Eesti riik andis lubaduse alates 2004. aastast maksta külakogukonna elamisteenuste eest.

Eelnev sai nüüd oluliseks lähteks ka võimalikele välissponsoritele, kes alustasid kohe aktiivselt raha kogumisega.Suur roll projekti käivitamisel lionite poolt oli PDG Elmar Sakkovil ja tema sidemetel Põhjamaade Lionite Koostöö Nõukoguga. Eraldi esiletõstmist väärib kindlasti LC Uppsala-Sävje liige Kenny Jonsson. Temast sai eestvedaja Rootsi lionite kaasamisel raha kogumiseks Rootsi maja püstitamiseks Maarja Külla. Maarja Küla pidulikul avamisel 2005.a. olid valmis nii Rootsi kui Skandinaavia (NSR) lionite majad lisaks olnud ja renoveeritud Haavassaare talu peamajale. 2006.a valmis Saksa maja rahastajaks tarkvarafirma Souftware AG Stiftung. Maarja Külas oli nüüd kodu leidnud 18 noort ja nende juhendajad.

Seda head hoogu ja küla kerkimist ei saanud ju eestlaslikust heast jonnist meie lionid kõrvalt vaadata ja ainult talgudel osaleda. 2006.a. Eesti Lions piirkonna aastakoosolekul otsustati, et ka meie tahame ja suudame rahastada oma maja ehitamist. Sügisel oli selge, et uus maja sünnib kõige kindlamini ühise ettevõtmisena koos teiste Eestis tegutsevate heategevusorganisatsioonidega.

23.jaanuaril 2007 toimus Tallinnas töökoosolek teemal – ehitame „Eesti Maja“ Maarja Külla. Osalesid Tartu Toome Rotary Klubi, Eesti Lions piirkonna ja Kristiine Kasiino AS ning Sihtasutuse Maarja Küla esindajad (haiguse tõttu ei saanud osaleda sotsiaalministeeriumi esindaja) 14. veebruaril kinnitasid jaanuarikuisest töökoosolekust osavõtjad oma institutsioonide nimel ehitada Eesti Maja. Finantseerimise osas otsustati: Eesti rotariaanid 1 miljon EEK, Eesti lionid 1 miljon EEK, Kristiine Kasiino AS 300 000 EEK kahel aastal. Eesti riik on lubanud toetada omalt poolt maja valmimist 400 000 eesti krooniga.
Eesti maja on planeeritud 7 noore jaoks, 10 toaline, kasuliku pinnaga 250m2(brutopind 306m2).Maja saab valmis 01.01.2009

Maarja Küla juhatuse liikme Ly Mikheimi pöördumine 2019 aasta jõulude eel lionite poole:

“Mida soovime? – soovime, et meie pikaajaline sõprus ei jääks igapäevaelu rutus unarusse. Meie jaoks olete te väga tähtsad – te olete Maarja Küla asutajad. Meie püüame olla pidevas arengus, et teil oleks hea öelda, me oleme panustanud elujõulisse projekti, mille üle võime uhkust tunda. Lionite rahade eest ehitatud majades elavad erilised inimesed, kes on neid maju kodudeks pidama hakanud. Lionite poolt kingitud buss vurab tublisti ringi. Meie elanike sünnipäevi, meie küla sünnipäeva on alati meeles peetud Lionite poolt. Meie ratastoolides olevad elanikud naudivad iga ilmaga sõitmist laudteel. Töökoda/garaažis remondivad mehed tööriistu, masinaid ja tunnevad end tähtsatena. Te olete Maarja Külale nii palju andnud ja meie oleme selle eest väga tänulikud!”

SAA NÄGIJAKS

Rahvusvahelise Lions Klubide Organisatsioon on aastaid hoidnud fookuses vaegnägijate aitamist suurprojektiga SightFirts!

2007-2008 kutsus Eesti Lionspiirkond ellu heategevuskampaania Saa nägijaks! eesmärgiga aidata vaegnägijate koole abivahendite ostmisel ning aidata osta enneaegsete vastsündinute silmapõhjade kontrolli aparaati Ida-Tallinna Keskhaiglale. Eesmärgiks oli koguda annetusi vähemalt 1 kroon iga Eesti elaniku kohta.

Kutsusime ellu heateo Saa nägijaks! nõukoja, kuhu kaasasime erialaarste ja pedagooge, patrooniks Evelin Ilves.
Kampaania alguse sidusime just ülemaailmse valgekepipäevaga (15.okt.) ja kestusega jõuludeni 2007. Annetusi kogusime eeskätt kaubanduskeskustes ja suurematel üritustel. Iga 100 krooni annetajale kinkisime selle ürituse tarbeks kujundatud rukkilille tänumärgi, mis võitis suure populaarsuse. Kampaania kujunes väga edukaks, suhtlesime ligi 15 000 inimesega. Tutvustasime vaegnägijate probleeme, annetamise põhimõtteid ja ka meie liikumist. Kui algul oli meie endigi hulgas kõhklejaid, siis tegevuse arenedes liitusid kampaaniaga kõik sel hetkel tegutsenud 53 lionsklubi ja 5 leoklubi.

Jõuludeks kogusime kokku 1,43 miljonit krooni, mis jõudsid kõik abivajajateni. Kampaaniaga seotud kulutused katsime täiendavalt sponsorite abiga. Kogutud annetused andsime üle Lions ballil Pärnu Endla teatris 8.märtsil:

 • Ida-Tallinna Keskhaiglale diagnostikaaparaadi soetamiseks 500 000 krooni,
 • Tartu Emajõe vaegnägijate koolile 410 395 krooni ja
 • Tallinna Heleni kooli pimedate klassile 183 679 krooni
 • Klubide kodukohtades vaegnägijate abistamiseks kasutati kokku summas 284 476 krooni ja
 • Rahvusvahelise SightFirst II fondi kandsime üle 57 425 krooni.

Alates 7. märtsist 2008 on diagnostikaaparaat kasutusel, arstide sõnul on selle abiga nägemisele päästetud pea iga teine enneaegselt vastsündinu.

Scroll to Top