Lioneid üle maailma ühendab moto “We Serve”/”Meie aitame”

Lionsklubi on sõpruskond, mis ühendab inimesi, kel soovi ja jõudu panustada ühiskonda, kogukonda, keskkonda. Suure ühtekuuluvuse ja energiaga püüavad lionid luua väärtust nii Eestis, kui maailmas.

Organisatsiooni tunnuslause “Liberty, Intelligence, Our Nation’s Safety” (Vabadus, arukus, rahva turvalisus) esitähed annavad kokku kõikjal maailmas tuntud lühendi LIONS. Lions liikumise loojaks peetakse ameeriklast Melvin Jonesi. Aastal 1917 rääkis 38-aastane Chicago ärijuht Mr. Jones kohaliku äriklubi liikmetele et nad edukate ärimeestena, võiksid üritada muuta elu paremaks nii oma kogukonnas, kui kogu maailmas. Mõte meeldis Chicago ärimeestele ja nad asusid looma kontakte sarnaste huvidega inimestega Ühendriikides. 7. juunil 1917 leidiski Chicagos aset uue organisatsiooni asutamiskoosolek. Uus vastloodud organisatsioon võttis nimeks ühe koosolekule kutsutud klubi nime “Association of Lions Clubs”. Sama aasta oktoobrikuus viidi Dallases läbi rahvuslik kongress. Kiideti heaks ja võeti vastu põhikiri, reeglistik, eesmärgid ja eetikakoodeks.

Järgmise aasta jooksul muutus “Association of Lions Clubs” ühtekuuluvaks rahvusvaheliseks organisatsiooniks. Lions organisatsioon on hästi organiseeritud selgete eesmärkide ja missiooniga, pika ja väärika ajalooga.

Aastal 1988 jõudis teadmine lionsliikumisest Soome sõprade kaudu Eestisse. Algasid läbirääkimised Peamajaga ja maikuus 1989 asutati Eestis kaks esimest klubi LC Tallinn City ning LC Tallinn Eesti I. Rahvusvahelisel Lions-klubide aastakongressil Miamis lehvis sinimustvalge lipp – Eesti lionspiirkond 120 oli loodud.

Tänaseks on Eestis ligi 60 lionsklubi ja 4 Leo-klubi nelja regiooni kümnes tsoonis, ühendades ühise mõtteviisi alla enam kui 1200 lionit ja leod.

Toetame laste arengut

Toetame laste ja noorte arengut

Lions klubid üle Eesti toetavad nii paljulapselisi peresid, asenduskodudes elavaid lapsi kui asenduskodudest ellu astuvaid noori, aga ka andekate noorte arenduvõimalusi.

Mitmed klubid panustavad laste silmade kontrollile koolides, soetatud on spordivarustust ja väikebusse, invavahendeid, vajaminevat toasisustust, arvuteid ja palju muud. Lions noortevahetus saadab igal aastal 25 noort erinevatesse riikidesse üle maailma ja korraldab ka Eestis. üle maailma Eestisse kogunevate lionite lastele, noortelaagrit. Toetame noori matemaatikuid, kunstnikke, pillimängijaid ja teisi andekaid stipendiumitega. Näiteks LC Tallinn Hansa  on juba 9 aastat välja andnud Adamson-Ericu nimelise noore kunstniku stipendiumi, mis toetab noori Eesti kunstnikke magistri- või doktoriõppes.

Edendame kohalikku elu

Edendame kohalikku elu

Lionid on toimekad. Ühine eesmärk, luua sõpruskonnaga väärtust kohalikule kogukonnale, on paljude klubide alus. Kohaliku elu parendamiseks ja elavdamiseks on võimalusi lõputult.

Mõned näited toredatest toimetamistest annavad pisut aimu: Tabasalus teatakse oodata kohaliku lionsklubi korraldatavat igaastast jõululaata, mis pakub võimalust lavale astumiseks paljudele kohalikele muusikakollektiividele. Kuressaares ootavad teadlikud jõulukuuse soetajad infot heategevuspuude müügiks. Puud mis tuuakse ühisel jõul kraavipervedelt ja elektriliinide alt, kus neil pikemat klasvulootust pole, müüakse maha ja  kogutud raha eest täidetakse kohalike üksikute vanurite pisike jõuluootus, et ka neid meeles peetaks. LC Laagri on üle 10 aasta panustanud kohalike lasteaedade mänguväljakute kaasajastamisse ja seega aitab kaasa laste mängulusti turvalisemaks loomiseks. Headel aegadel on hoogustumas heategevusõhtusöökide ja kontsertite korraldamine. Näiteks Pärnu Livonia lõvide korraldatud õhtusöögiga koguti üle 4 000 euro, et rahastada kohalike diabeedidiagnoosiga laste suvelaagri korraldamist. Rõõmu naudivad nii need kes tuluõhtuid nautimas, kui need kelle elu hiljem toetatakse – armas on aidata!

Hoolime keskkonnast

Hoolime keskkonnast

Aina rohkem ja rohkem uudiseid kuuleme erinevate keskkonna ja kliimakriiside teemadel. Ka lionid otsivad võimalusi ja püüavad panustada ressursside mõistlikku kasutamise teemadesse.

Kõik me mõistame, et kui jätkame senist keskkonda raiskavat elu, siis ei saa loota, et tänane olukord, kus meid ümbritseb veel palju imelist rohelust ja puhast vett, on igavesti säiliv. Meil kõigil tuleb panustada, et anda võimalus ka oma lastele ja lastelastele nautida suusarõõme ja hingata värsket õhku, säilitada mets, kui loomulik elupaik  loomadele ja ookean puhta elukeskkonnana mereloomadele, mitte  hulpivatele prügisaartele. Lionitena on meil üle maailma selleks 1 400 000 võimalust – igaühel oma.

Nii nagu kogu maailmas, on ka Eesti lionitel alati heameel kaasa aidata meie igapäevase elukeskkonna kujunemisel. Olgu selleks siis osalemine Maailmakoristuspäevadel, puude istutamine oma kodukohas või panuse andmine loomaaias loomade eluolu parandamiseks. Klubi sõpradega on kõiki seesuguseid aktsioone lõbusam korraldada!