Aasta tegu 2020/2021 nominent nr 10: LC TURBA “Turba Discgolfi raja loomine”

LC Turba „Aasta Tegu“ 2021 Turba Discgolfi raja loomine

Idee Turba parki discgolfi rada ehitada tekkis meie klubis juba 2017 a.
2019 a sügisel tegime koos „Nissi Pritsumeeste ühinguga“ projektitaotluse 12 korviga discgolfi raja ehituseks. Sama aasta detsembris toimus ka esimene talgupäev, kus osales 31 vabatahtlikku ja tehti 190 tundi võsaraietöid. 2020 aastal toimus kokku seitse talgupäeva, mille käigus puhastasime rajaalasid võsast, vedasime võsa kokku. Organiseerisime pargi kuivenduskraavide süvendamise, ehitasime teetruupe ja ülekäigusildasid ning konstrueerisime laudadest rajaäärsete puude kaitsed, et kettad neid ei vigastaks. Alal arvestati ja kaitsti ohustatud liikide kasvukohata. Kulude katteks taotlesime ja saime Saue vallalt talgutoetust 1600 eurot.
2021 aastal korraldasime rajaalalt ekskavaatoriga kändude juurimise ja kuivendusnõvade kaevamise. Nende tööde jaoks taotlesime Saue vallalt toetust 1600 eurot. Kahel viimasel talgupäeval katsime laudadega puid ja puhastasime rajaalalt puurisu. Kokku tehti 10 talgupäeval 601 tundi vabatahtlikku tööd. Meie klubi liikmed tegid kokku 279 tundi.
Mai kuu viimasel nädalal toimus raja pidulik avamine ja esimene võistlus.
Rajaelemendid tarnis ja paigaldas DiscSport OÜ. Kereosadel on antud garantii 10 aastat. Kettidel ja kaartidel garantii 3 aastat.
Raja ehitus ja elemendid finantseeris Saue vald -10 737 eurot
Raja ettevalmistustöid toetas Saue vald -2×1600+754=3954 eurot. Toetajateks olid veel Terrat AS-900 eurot ja Uponor AS-900 eurot ning „Nissi Pritsumeeste Ühing“-880 eurot ning Saidafarm 500 eurot.
Projekti kogu maksumus ilma vabatahtliku töö arvestuseta: 17 871 eurot.
Sündmust kajastati valla ajalehes Saue Valdur. Turba LC klubi töö oli Saue valla aasta teo nominent.
Rada kasutavad Turba ja lähiümbruse kettagolfi huvilised. Populaarne on see ka Tallinnast tulijate hulgas. Rajal viiakse läbi Saue valla turniire.
Meie klubi seisab hea et rada oleks pidevalt kasutatav. Oleme tormide järgselt rajalt eemaldanud maha langenud puid.