ANNETUSTE  MAKSUSOODUSTUSEST

Rahvusvaheline Lions Klubide Eesti Piirkond on tulumaksusoodustusega organisatsioonide nimekirjas. See tähendab, et annetused on maksuvabad. Juriidiline isik peab iga aasta lõpus valima, kas tehtud annetuste puhul arvestab ta piirmäära 10% eelmise majandusaasta kasumist või 3% sama aasta sotsiaalmaksuga maksustatavatest väljamaksetest (palgafondist).

Eesti inimesed saavad samuti oma tulust maha arvata tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja kuuluvatele organisatsioonidele tehtud annetusi kuni 1200 euro ulatuses (koos eluasemelaenu intresside ja koolituskuludega).

Kõigilt nimelistelt annetustelt (sh liikmeannetused ) tagastab maksuamet tulumaksu juhul, kui annetaja on selleks soovi avaldanud. Selleks palume annetajatel alati lisada pangaülekande selgitusse ka isiku nime, kelle eest liikmeannetus tehakse ja annetaja isikukoodi.

Juriidilised isikud peaksid selgituses märkima “Ukraina”
Füüsilised isikud peaksid selgituses märkima “Ukraina” ning juhul kui soovitakse tulumaksu tagastamist, tuleb lisada ka isiku nimi, kelle eest liikmeannetus tehakse ja annetaja isikukood.

Täpsema info saamiseks kirjutage maret.plunt@gmail.com

Scroll to Top