Matti Klaari nimeline stipendium

Matti Klaari nimelise stipendiumi žürii on oma otsuse teinud ning valituks osutunud stipendiaat stipendiumi kätte saanud. Laekunud avalduste hulgast osutus valituks LC Kuressaare poolt esitatud kanditaat Eliis Paas. Oma toetuskirjas on klubi kirjutanud järgmist: Toetame ELIIS PAASI esitamist LC Tallinn – Vanalinn poolt välja antava Matti Klaari nimelise stipendiumi saamiseks. Eliis lõpetas 2016. aastal Saaremaa Ühisgümnaasiumi (praeguse nimega Kuressaare Hariduse Kooli) 98. lennu. Õpetajad ja koolikaaslased mäletavad teda eriliselt visa ja sihikindla inimesena. Ta sai kenasti hakkama õppetööga ning lõi aktiivselt kaasa nii oma klassi kui ülekoolilistes tegemistes. Vaatamata füüsilistele puuetele suutis ta olla tublim paljudest nii-öelda tavalistest õpilastest. Temas on tohutu elurõõm ja tahe olla üle oma puudest. Kahjuks on suur osa sellise puudega inimestest hooldekodudes, aga Eliis Paas on kindlasti eeskujuks kõigile neile, kes saatuse või juhuse tahtel on teistsugused ning peavad hakkama saama tavalises maailmas.

Eliis asus pärast gümnaasiumi lõpetamist õppima Tallinna Ülikooli Balti Filmi- ja Meediakoolis montaaži erialal. Tänaseks on tal juba arvestatav töökogemus ja tulemused valitud erialal. https://www.efis.ee/et/inimesed/id/26687/

Tänavuse aasta sügisel kuulub Eliis Paas Tiina Loki PÖFF-i meeskonda https://poff.ee/poffi-meeskond/

Täname žüriid ja klubisid, kes stipendiumi kandidaate esitasid. Ootame aktiivset osavõttu järgmisel aastal! Head teha on hea!

Scroll to Top