Mina olen LION…

üks 1 400 000 hulgas maailmas ja 1 200 hulgas Eestis, sest…
Alar Rästa

Olen lion ja mõtlen ratsionaalselt – kui teed head, tuleb see sulle alati kuhjaga tagasi. Kui teeme koos head, tuleb see kuhi palju suurem.

Tiina Raudsaar

Olen lion – klubiline liikumine tähendab lisaks heategevustele ka ühiseid ägedaid sündmusi ja sõpru terveks eluks

Liis Klaar

Olen lion ja vastutustundlik – lionid on rahvusvaheline sõpruskond, koos suudame abistada – lapsi, noori ja vanureid

Siiri veebi

Olen lion ja võtan aega, et panustada läbi heategevuse ühiskonda. Lahkus loeb!

Kalle Elster

Olen lion ja riskivõtja – julgen käivitada ja juhtida suuri heategevusprojekte

Kersti Toots

Olen lion ja avatud uutele väljakutsetele – leian siit palju mõttekaaslasi põnevate ideede teostamsel

Lioneid üle maailma ühendab moto “We Serve”/”Meie aitame”

 

Lionsklubi on sõpruskond, mis ühendab inimesi, kel soovi ja jõudu panustada ühiskonda, kogukonda, keskkonda. Suure ühtekuuluvuse ja energiaga püüavad lionid luua väärtust nii Eestis, kui maailmas.

Organisatsiooni tunnuslause “Liberty, Intelligence, Our Nation’s Safety” (Vabadus, arukus, rahva turvalisus) esitähed annavad kokku kõikjal maailmas tuntud lühendi LIONS. Lions liikumise loojaks peetakse ameeriklast Melvin Jonesi. Aastal 1917 rääkis 38-aastane Chicago ärijuht Mr. Jones kohaliku äriklubi liikmetele et nad edukate ärimeestena, võiksid üritada muuta elu paremaks nii oma kogukonnas, kui kogu maailmas. Mõte meeldis Chicago ärimeestele ja nad asusid looma kontakte sarnaste huvidega inimestega Ühendriikides. 7. juunil 1917 leidiski Chicagos aset uue organisatsiooni asutamiskoosolek. Uus vastloodud organisatsioon võttis nimeks ühe koosolekule kutsutud klubi nime “Association of Lions Clubs”. Sama aasta oktoobrikuus viidi Dallases läbi rahvuslik kongress. Kiideti heaks ja võeti vastu põhikiri, reeglistik, eesmärgid ja eetikakoodeks.

Järgmise aasta jooksul muutus “Association of Lions Clubs” ühtekuuluvaks rahvusvaheliseks organisatsiooniks. Lions organisatsioon on hästi organiseeritud selgete eesmärkide ja missiooniga, pika ja väärika ajalooga.

Aastal 1988 jõudis teadmine lionsliikumisest Soome sõprade kaudu Eestisse. Algasid läbirääkimised Peamajaga ja maikuus 1989 asutati Eestis kaks esimest klubi LC Tallinn City ning LC Tallinn Eesti I. Rahvusvahelisel Lions-klubide aastakongressil Miamis lehvis sinimustvalge lipp – Eesti lionspiirkond 120 oli loodud.

Tänaseks on Eestis ligi 60 lionsklubi ja 4 Leo-klubi nelja regiooni kümnes tsoonis, ühendades ühise mõtteviisi alla enam kui 1200 lionit ja leod.

NB! Lions on heategevusorganisatsioon, mis ei rahasta organisatsiooni toimimist annetuste rahast!

Kuhu lionid panustavad?

Toetame laste ja noorte arengut

Lions klubid üle Eesti toetavad nii paljulapselisi peresid, asenduskodudes elavaid lapsi kui asenduskodudest ellu astuvaid noori, aga ka andekate noorte arenduvõimalusi.

Edendame kohalikku elu

Lionid on toimekad. Ühine eesmärk, luua sõpruskonnaga väärtust kohalikule kogukonnale, on paljude klubide alus. Kohaliku elu parendamiseks ja elavdamiseks on võimalusi lõputult.

Lions Quest -21 sajandi koolitusprogramm

Eesti Lions Piirkond on võtnud sihiks teha ka Eesti lastele kättesaadavaks sotsiaal-emotsionaalsete oskuste õpetamise programmi, mida lionid üle maailma on aidanud rakendada 109 riigis.

Loe programmist täpsemalt siit.

Hoolime keskkonnast

Aina rohkem ja rohkem uudiseid kuuleme erinevate keskkonna ja kliimakriiside teemadel. Ka lionid otsivad võimalusi ja püüavad panustada ressursside mõistlikku kasutamise teemadesse.

Leadership, Experience, Opportunity

Leo-klubi on Rahvusvahelise Lions Klubide Organisatsiooni noorteliikumine, mis kätkeb endas mitmekülgset heategevuslikku ühiskondlikku tegevust ning selle kõrval ka kirkaid sotsiaalseid üritusi.

Loome ja arendame inimeste üksteisemõistmist üle kogu maailma

Rahvusvahelise lionsliikumise üks lahutamatuid osasid on noortevahetuste programm. Osalemine programmis annab võimaluse näha maailma, tutvuda uute inimestega, sihtkohariigi eluolu, kultuuri ja traditsioonidega.

Noortevahetuse lehele saad siit

Scroll to Top