Mina olen LION…

üks 1 400 000 hulgas maailmas ja 1 200 hulgas Eestis, sest…
Liis Klaar

Olen lion ja vastutustundlik – lionid on rahvusvaheline sõpruskond, koos suudame abistada rohkem abivajajaid – lapsi, noori ja vanureid.

Annika Säär

Olen lion ja ettevõtja – klubi avab mulle palju uksi nii Eestis, kui maailmas

Meelis Paavel

Olen lion ja võtan aega, et panustada läbi heategevuse ühiskonda tagasi

Meelis Rikko

Olen lion ja naudin arengut – heategevuslikes projektides kaasa löömine pakub mulle nii arenguvõimalust meeskonnas kui võimalust panustada kogukonda

Kersti Toots

Olen lion ja avatud uutele väljakutsetele – leian siit palju mõttekaaslasi põnevate ideede teostamsiel.

Kalle Elster

Olen lion ja riskivõtja – julgen käivitada ja juhtida suuri heategevusprojekte

Annika Säär

Olen lion ja ettevõtja – klubi avab mulle palju uksi nii Eestis kui maailmas.

Kalle Elster

Olen lion ja riskivõtja – julgen käivitada ja juhtida suuri heategevusprojekte.

Kuhu Lionid panustavad?

NB! Lions on heategevusorganisatsioon, mis ei rahasta organisatsiooni toimimist annetuste rahast!
Toetame laste arengut

Järelkasv

Toetame laste ja noorte arengut

Lions klubid üle Eesti toetavad nii paljulapselisi peresid, asenduskodudes elavaid lapsi kui asenduskodudest ellu astuvaid noori, aga ka andekate noorte arenduvõimalusi.

Edendame kohalikku elu

Kogukond

Edendame kohalikku elu

Lionid on toimekad. Ühine eesmärk, luua sõpruskonnaga väärtust kohalikule kogukonnale, on paljude klubide alus. Kohaliku elu parendamiseks ja elavdamiseks on võimalusi lõputult.

Hoolime keskkonnast

Keskkond

Hoolime keskkonnast

Aina rohkem ja rohkem uudiseid kuuleme erinevate keskkonna ja kliimakriiside teemadel. Ka lionid otsivad võimalusi ja püüavad panustada ressursside mõistlikku kasutamise teemadesse.

Uudised

Lions Europa Forum 2019 pälvis Tallinna Linna tunnustuse heategevuskultuuri edendamise eest!

TALLINNA PRESSITEADE 20. veebruar 2020 Rahvusvahelised konverentsid tõid Eestisse üle 60 000 välisdelegaadi ja 54 miljonit eurot 19. veebruari õhtul kuulutati […]

President pärjas Valgetähe IV klassi teenetemärgiga kaht lionit!

Tänavu pärjas president Valgetähe IV klassi teenetemärgiga kaht silmapaistvat lionit! Palju õnne, PID Kalle Elster! Sinu panus lionismi arengusse üle […]

Lions Europa Forum 2019 pälvis Tallinna Linna tunnustuse heategevuskultuuri edendamise eest!

TALLINNA PRESSITEADE 20. veebruar 2020 Rahvusvahelised konverentsid tõid Eestisse üle 60 000 välisdelegaadi ja 54 miljonit eurot 19. veebruari õhtul kuulutati […]

Kus leian lähima Lions klubi?