Mina olen LION…

üks 1 400 000 hulgas maailmas ja 1 200 hulgas Eestis, sest…
Liis Klaar

Olen lion ja vastutustundlik – lionid on rahvusvaheline sõpruskond, koos suudame abistada rohkem abivajajaid – lapsi, noori ja vanureid

Annika Säär

Olen lion ja ettevõtja – klubi avab mulle palju uksi nii Eestis, kui maailmas

Meelis Paavel

Olen lion ja võtan aega, et panustada läbi heategevuse ühiskonda tagasi

Meelis Rikko

Olen lion ja naudin arengut – heategevuslikes projektides kaasa löömine pakub mulle nii arenguvõimalust meeskonnas kui võimalust panustada kogukonda

Kersti Toots

Olen lion ja avatud uutele väljakutsetele – leian siit palju mõttekaaslasi põnevate ideede teostamsel

Kalle Elster

Olen lion ja riskivõtja – julgen käivitada ja juhtida suuri heategevusprojekte

Annika Säär

Olen lion ja ettevõtja – klubi avab mulle palju uksi nii Eestis kui maailmas.

Kalle Elster

Olen lion ja riskivõtja – julgen käivitada ja juhtida suuri heategevusprojekte.

Kuhu Lionid panustavad?

NB! Lions on heategevusorganisatsioon, mis ei rahasta organisatsiooni toimimist annetuste rahast!

Toetame laste ja noorte arengut

Lions klubid üle Eesti toetavad nii paljulapselisi peresid, asenduskodudes elavaid lapsi kui asenduskodudest ellu astuvaid noori, aga ka andekate noorte arenduvõimalusi.

Edendame kohalikku elu

Lionid on toimekad. Ühine eesmärk, luua sõpruskonnaga väärtust kohalikule kogukonnale, on paljude klubide alus. Kohaliku elu parendamiseks ja elavdamiseks on võimalusi lõputult.

Hoolime keskkonnast

Aina rohkem ja rohkem uudiseid kuuleme erinevate keskkonna ja kliimakriiside teemadel. Ka lionid otsivad võimalusi ja püüavad panustada ressursside mõistlikku kasutamise teemadesse.

Lions Quest – 21 sajandi koolitusprogramm

Eesti Lions Piirkond on võtnud sihiks teha ka Eesti lastele kättesaadavaks sotsiaal-emotsionaalsete oskuste õpetamise programmi, mida lionid üle maailma on aidanud rakendada 109 riigis.

Loe programmist täpsemalt siit.

Loome ja arendame inimeste üksteisemõistmist üle kogu maailma

Rahvusvahelise lionsliikumise üks lahutamatuid osasid on noortevahetuste programm. Osalemine programmis annab võimaluse näha maailma, tutvuda uute inimestega, sihtkohariigi eluolu, kultuuri ja traditsioonidega.

Leadership, Experience, Opportunity

Leo-klubi on Rahvusvahelise Lions Klubide Organisatsiooni noorteliikumine, mis kätkeb endas mitmekülgset heategevuslikku ühiskondlikku tegevust ning selle kõrval ka kirkaid sotsiaalseid üritusi.

Loe täpsemalt LEO veebist.

Uudised

30 juunil andis kuberner Märt Viileberg rolli üle. 2020-2021 hooaja Eesti Lions piirkonna kuberner on Enno Rõõs

Head lionid, sõbrad Juunikuu viimasel päeval toimus Paide iidse ordulinnuse tornis hooaja 2020-2021 kuberneri ametisse nimetamise tseremoonia. Koosviibimisest kujunes väärikas […]

Lahkus loeb!

Sõbrad, lionid Uus hooaeg on alanud ja kõigil kindlasti juba mõtted tegevuste osas kujunemas. Eelmisel aastal Milanos ütles meie kuberner Liis […]

30 juunil andis kuberner Märt Viileberg rolli üle. 2020-2021 hooaja Eesti Lions piirkonna kuberner on Enno Rõõs

Head lionid, sõbrad Juunikuu viimasel päeval toimus Paide iidse ordulinnuse tornis hooaja 2020-2021 kuberneri ametisse nimetamise tseremoonia. Koosviibimisest kujunes väärikas […]

Kus leian lähima Lions klubi?