Lions Quest – Kasvamisrõõm

Lions Quest, eesti keelse nimega Kasvamisrõõm on kaasaegse lapse ja kooli vajadustele kohanduv 21 sajandi koolitusprogramm.

Lions Quest`i (LQ) programm põhineb sotsiaal-emotsionaalsete oskuste õpetamisel (Social and Emotional Learning (SEL)).
Akadeemilistele teadmistele lisaks vajavad lapsed ja noored sotsiaalseid oskusi tulemaks toime erinevate väljakutsete ja emotsioonidega. Oma mina tundmaõppimine, oskus ja julgus teha isesisvaid otsuseid aitavad vältida probleeme kasvueas.
LQ on teaduspõhine, terviklik ja tõhus õppeprogramm, mis toetab lapse arengut kooli, kodu ja kogukonna koostöös. Programm annab õpetajatele ja vanematele praktlisi lahendusi laste ja noorte eluks vajalike oskuste arendamiseks.

LQ koolitus baseerub viie põhioskuse arendamisel:

 • eneseteadlikkus
 • iseseisva tegutsemise oskus
 • sotsiaalne teadlikkus
 • suhete arendamise oskused
 • vastutustundlike otsuste tegemise oskus

Programm on leidnud rakendamist 109 riigis, progammis on osalenud üle 18 miljoni õpilase, koolitatud on enam kui 750 000 õpetajat

Üle 20 aasta jooksul läbiviidud uuringute põhjal on LQ

 • 81% täiendanud sotsiaalseid ja emotsionaalseid oskusi
 • 14% parandanud akadeemilist sooritust
 • 75% parandanud konfliktide lahendamise oskust
 • 72% suurendanud teadlikkust narkootikumide ohtlikkusest
 • 9% vähendanud koolist väljalangemist

Maailma majandusfoorumil määratleti tuleviku töökohtade jaoks kõige vajalikumad oskused. Olulisemad ja nõutumad tööturul ei ole seotud teaduslike või tehniliste oskustega, vaid LQ poolt õpetatavate sotsiaal-emotsionaalsete oskustega:

 • Probleemide lahendamise ja otsuste tegemise oskus
 • Kriitiline mõtlemine ja loovus
 • Võime töötada meeskonnana
 • Kommunikatsiooni oskus nii organisatsioonide sees kui ka väljaspool
 • Liidrirolli ja võimekuse arendamine juhtida efektiivselt teisi
 • Kõrge tööeetika ja sihikindlus

Tahad teada kuidas Lions Quest näeb välja õppetunnina, mis on selle hind, juurutamise võimalused ja programmi üksikasjad?

Võta ühendust:
Lions Quest Estonia OÜ
Allika tee 16,
Saue vald 76403
Raivo Kokser
5031344
raivo.kokser@gmail.com

Scroll to Top