Siia saad jätta tagasiside projektile “Lahke naeratus loeb”

Kui sind kõnetas projekt ja soovid anda tagasisidet, jagada tänusõnu lionsklubidele või lionitele, siis palun kirjuta see allolevasse lahtrisse ja edastame selle kindlasti õige adressaadini.

    Nimi (kohustuslik)

    E-mail (kohustuslik)

    Tagasiside

    Scroll to Top