Kuberneri info – kevadised toimetused

 

Hea kaaslion,

lisaks olulisele kampaaniale tuleb edasi toimetada ka igakevadiste klubitoimetustega: Hiljemalt aprilli lõpuks on nõue valida klubidele uus juhatus, st presidendid, asepresidendid, sekretärid, laekurid ja veel mitmed teised tegijad. Kindlasti suudab iga klubi tavapärasest erinevates oludes leida endale sobiva lahenduse, aga panen siia alla paar võimalikku toimimis varianti:

  • Klubi tasandil on salajane hääletus soovituslik, nagu see 2004. a PDG Vello Talviste „Presidendi käsiraamatus“ kirjas on. Kui soovite järgida formaalset soovitust, siis saate hääletuse läbi viia analoogselt korteriühistu virtuaalse hääletamiskorraga. Sel juhul saatke kõigile klubi liikmetele välja nimekiri uue juhatuse koosseisuga ning andke tähtaeg, mis aja jooksul tuleb anda oma poolt või vastuhääl. Kui liige ei teata määratud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu.
  • Kui teie klubis on kombeks korraldada avalikud valimised, siis piisab sellest kui kõik klubi liikmed saavad veebikoosoleku, e-posti või mõnel muul moel üles seada kandidaate ja valimistel üles seatud kandidaatide kohta oma arvamust avaldada.

Nii või teisiti toimetades koostab juhatus hääletustulemuste kohta protokolli ja saadab protokolli viivitamata klubi liikmetele. Vormikohane protokoll koosneb klubi nimest ja asukohast ning protokollija nimel kantakse hääletusprotokolli ka vastuvõetud otsused koos hääletamistulemustega. Protokolli kantakse ka otsuse poolt hääletanud klubi liikmete nimed. Vastu hääletanud klubi liikmete nõudmisel tuleb protokollis kajastada ka nende eriarvamuse sisu. Protokolli esitate äriregistrile juhatusse muudatuste tegemiseks. Ühtlasi on vajalik teha ametite muudatused piirkonna veebis. Täpsed juhised selleks on siin.

Muidugi on pettunud need, kes on plaaninud osaleda sel aasta Singapuris rahvusvahelisel kongressil. Olgem siiski optimistlikud, sest järgmisel aastal saavad kõik huvilised sõita Montreali. Kuivõrd ka maikuu lõpul galaõhtut ja tavapäraselt maailmakongressi loterii loosimist ei toimu, siis juhatuse poolt määratud valimiskomisjon viib läbi loosimise kõigi ostetud loosipiletite vahel ja annab teada võitnud pileti numbri. Veel on saadaval üksikud piletid, mille ostmiseks tuleb pöörduda Tallinn Kristiine klubi president Kalev Kaasiku poole kalev.kaasiku@eesti.ee.

Ootame ärevusega haiguspuhangu vaibumist ja loodame, et meil avaneb võimalus koguneda 30.maiks välja kuulutatud piirkonna üldkoosolekule. Kui see siiski pole võimalik, viib juhatuse poolt määratud valimiskomisjon läbi vajalikud valimised digitaalse hääletamisega, millest annan aegsasti teada nii, et iga lion saab piisava info koos hääletussedeliga, et valida piirkonnale uus juhatus, revident ja aasta lion 2019-2020.

Sel kevadel paratamatult ära jääva galaõhtu osalemistasud tagastatakse hiljemalt 20.aprilliks 2020.

Soovin meile kõigile head tervist, palju jõudu ja kannatlikkust. Pidage meeles, et oleme LIONID, kes alati aitavad ning see hõlmab ka kõiki klubi kaaslioneid, meie perekondi, sõpru ja kogukondi. Iga klubi juhatusel on määrav roll hoolitsemisel selle eest, et üheskoos pingutades liigume vähimate võimalike kannatustega taas normaalse elukorralduse poole.

 

Scroll to Top