Konkursi AASTA TEGU 2020 nominent: LC KOSE

LC KOSE „AASTA TEGU 2020“ nominent

LC Kose 2018/2019 hooaja vaieldamatult kaalukaim ja vastutust nõudvaim projekt oli Kose tänavaspordiväljaku renoveerimistööde lõpetamine. Projekt viidi ellu 2017-2019. Klubi missioon on toetada just valla noori või noortega seotud tegevusi/projekte. Selleks taotles LC Kose Ida-Harju Koostöökoja Leader meetmest toetust, mida PRIA toetas 45848 euroga.
Tegevuste kogumaksumus oli 62565 eurot. Kaasfinantseering tuli läbi erinevate projektide Kose valla eelarvest. Klubi omafinantseering koguti kahe aasta jooksul heategevuse ja majandustegevuse käigus kogutud tuludest. Kui klubi on valinud toetamist vääriva projekti, siis kõikidel osavõetavatel sündmustel kommunikeeritakse kogukonnale konkreetselt mille tarbeks raha kogutakse, mis otseselt aitab raha kaasata.

Tavapäraselt on klubi olnud toetaja rollis, kuid selles projektis on klubi initsiaator, projektijuht ja raha kaasaja. Klubi otsene panus oli know-how (ehitustehniline projekteerimine) ja füüsiline tööaeg (projektijuhtimine, hangete läbiviimine, ehitusjärelevalve). Esmase tegevusena lammutas ja utiliseeris klubi hoogtööpäevaku raames oma jõududega vana skatepargi atraktsioonid ja turnikad. Teenusepakkujate kanda jäi korvpalliväljaku tartaankatte uuendamine, uue skatepargi rajamine, uute pinkide-prügikastide paigaldamine, kõnniteede rajamine ja haljastustööd.
Kose alevik on valla suurim keskus (2000 in), seega kasutajaskond on kõige suurem. Välispordiala potentsiaalne kasutajate sihtgrupp on 6-40 a. inimesed (900).

Klubi on tõusnud 25 aastaga usaldusväärseks partneriks vallale, meist teatakse palju ning meie poole pöördutakse toetamist vajavate ideedega.

Lisatud: spordiväljaku plakat

Demis Voss
LC Kose laekur
Projektijuht