LC Tallinn Vanalinn tähistas 30. tegevusaastat!

6-7 juunil toimus Prangli saarel LC Tallinn Vanalinna aasta 2019/20 lõpetamine, mida austasid oma kohalolekuga Lions Piirkonna kuberner Märt Viileberg koos leedi Marisega. Meie klubil täitus kevadel 30 tegevusaastat. Selle perioodi jooksul on paljud meie klubi liikmed panustanud nii lions liikumisse kui klubi tegevusse ning seetõttu said ka väärilised autasud: Tiina Mirka Melvin JonesFellowship autasu ja Andres Levald Rukkilille teenetemärgi, lisaks kuberneri tänukirjad: Tiina Levald, Teet Kurs, Meelike Reimer, Marina Kukk, Raivo Kukk ja Rutt Kaasik. Lisaks pidas president Rutt Kaasik meeles ülejäänud klubiliikmeid meenete ja tänukirjadega.

Klubi luges aasta kordaläinuks vaatamata viimaste kuud eriolukorrale ja Covid 19-le. Tähtsamad heategevuslikud teod aasta jooksul olid traditsiooniline Matti Klaari nimelise stipendiumi andmine ühele puudega noorele erakorralise teo eest, õpingute või muu vajaliku toetuseks, projekt “Igal lapsel oma pill“ ja “Tänukõne kiirabile“.

Matti Klaari nimeline stipendium läks sel aastal LC Pärnu Koidula poolt esitatud kanditaadile Keithy Vaskele – neiule, kes 2016.a. toimunud raske liiklusõnnetuse tagajärjel sattus ratastooli. Projektiga “Igal lapsel oma pill“ toetasime Puurmanni Mõisakooli muusikaklassi pillide soetamisel (projekti elluviimiseks saime toetust ka piirkonnalt), pillide pidulik üleandmine toimub sügisel, kui algab uus kooliaasta. Samuti panustas klubi ühe kiirabitöötaja tänamise kampaaniasse.
Ürituse lõppedes sai pidulikult üleantud presidendikett LC Tallinn Vanalinn 2020/2021 aasta presidendile Meelike Reimer ´ile.

LC Tallinn Vanalinn president 2019/2020
Rutt Kaasik

Scroll to Top