Mälestame pikaajalist aktiivset LC Tallinn Eesti I liiget Mati Elistet

Mati Eliste oli LC Tallinn Eesti I kauaaegne liige, keda jääme mäletama sooja ja abivalmis inimesena. Matist kiirgav empaatia käis temaga alati kaasas ja tema käepigistus klubi koosolekule sisenedes oli kindlustunnet loov.
Mati oli LC Tallinn Eesti I president aastatel 2004-2005 ja Eesti Lions Piirkonna D 120 kuberner 2009 aastal. Olles väga hooliv inimene oli ta eeskujuks oma väärikusega ja abivalmidusega, tema poolt öeldud jäi kõlama.
Mati oli klubilises tegevuses aktiivne, osaledes mitme juhatuse koosseisus klubi juhtimises kui ka heategevuslikus tegevuses klubile vahendeid kogudes. Sagedased olid olukorrad, kus keerulistes olukordades Mati heidetud rõõmsameelne repliik või kelmikas pilk aitas vestlusel positiivses toonis jätkuda. Mati ettepanekul toetati Eesti Muusika ja Teatriakadeemia parimaid õpilasi, tänu millele tekkis neil võimalus ennast arendada ja oma muusikalist potentsiaali paremini realiseerida.

LC Tallinn Eesti I