KONKURSI AASTA TEGU 2019/2020 NOMINENT: LC Lihula heategevusprojekt “Lapsed turnima”

LC Lihula esitab konkursile Aasta Tegu heategevusprojekti „Lapsed turnima” 2018-2020

2018.a. sügisel võtsime LC Lihula heateoplaani Lääneranna valla Lihula lasteaiale spetsiaalselt väikelastele mõeldud välitrenažööride soetamise. Arvasime, et on hea plaan luua juba lastele soodsad tingimused aktiivseks treeningtegevuseks võimalikult varakult. Ettevõtmise „sihtrühmaks” olid lisaks 103-le Lihula lasteaia mudilasele ka nende algklassiealised õed-vennad ning lasteaia saalis treenivad „Leola” maadlusklubi kõige nooremad maadlejad. Meie mõttega liitusid innukalt lapsevanemad, vanavanemad, kogukond ja lasteaia töötajad. Trenažöörid on üsna kallid. Eesmärgi täitmiseks algas laialdane teavitustöö ning ühine raha kogumine. Lasteaia „korjanduspoisile”, klubi rahakeradele Lihula Konsumis ja Virtsu sadamas ilmusid tutvustavad kirjad koos selgitustega. Koostasime ka Eesti lionspiirkonnale taotluse projekti toetamiseks. Innustatuna klubi algatusest, asusid esimestena tegutsema lapsevanemad, kes korraldasid lasteaias heategevusliku jõululaada, mille tulu annetati trenažööride soetamiseks. Lasteaeda jäi avatuks „korjanduspoiss”, mille sisu järjekindlalt täienes.

Lihula lionsid osalesid antud projektis tegusalt. Jõulukuuskede varumisel ja müümisel osales kogu klubi. 2019.a. aprilli keskel ilmus valla ajalehes, erinevates facebooki gruppides kutse ühisele metsaistutusele maikuu algul. Osalesid klubiliikmed koos peredega (35 inimest), asjaliku tööpäeva pidasid vastu 25 lapsevanemat, maadluspoissi, vilistlast, lasteaia töötajat koos oma lastega.
Jõulukuuskede müügi ja metsaistutuse tuludele ja kogutud annetustele lisaks laekus Eesti lionspiirkonnalt toetuseks 300€. Kogutud summa eest sai tellida 2 kuue tegevuskohaga trenažööri. Kahjuks ei sujunud edasine plaanipäraselt: tellitud vahendid jõudsid kohale suure hilinemisega ajaks, mil lasteaia õue meenutas veekogu. Tuli oodata 2020 kevadet, mis võttis kaasa kõigile uudse koroona, ja tavapärane elus seiskus mitmeks kuuks. Suvel oli takistuseks lasteaia õuel toimuv kanalisatsioonikaevude remont. Alles uuel 2020/2021 lionsaasta sügisel sai alustatu lõpule viia. Trenažööride paigaldus toimus kõigi klubiliikmete osavõtul septembrikuu kolmel päeval: paigaldusjuhistega tutvumine, planeerimine, mõõdistamine, kaevetööd, segu valmistamine, armatuuuri paigaldamine koos valamistöödega; trenažööride paigaldus alustele, viimistlus ja seadistamine. Planeeritud väljaku pidulik avamine koos mudilaste ja kogukonnaga jäi kahjuks ära, kuna just trenažööride ülesseadmise päeval lahkus meie seast Lääneranna vallavanem ning vallas oli lein.
Paigaldatud vahendid leidsid koheselt aktiivset kasutust sihtgrupi poolt. Ühine tööpanus (klubilt ca 300 tundi ja lapsevanemailt, kogukonnalt 160 tundi) oli pingutusi väärt.

Välitrenažööride hinnaks kujunes 3594.40€
LC Lihula osa: Tulud: 2090€ (kuuskede istutus 1033€; toetus piirkonnast 300€; annetused jõulukuuskede eest 461€; annetused kogumiskeradest 296€)
Kulud: 2090€ kokku (projektile 1823.40€; tulumaks metsaistutusel teenitult 266.60€)
Lihula Lasteaia poolt kogutud annetused: lastevanematelt, vanavanematelt, vilistlastelt, töötajatelt, kogukonnaliikmetelt kokku 1771€

Projekti toimumist on jooksvalt kajastatud Lääneranna Teatajas, Lihula Lasteaia kodulehel, facebooki gruppides, ilmusid lühiartiklid ajalehtedes Lääne Elu ja Pärnu Postimees.
https://lasteaed.laaneranna.ee/2018/12/13/joululaat/
https://ajaleht.laaneranna.ee/2019/04/18/tulge-koos-perega-1-mail-metsa-istutama/
https://lasteaed.laaneranna.ee/2019/04/17/lapsed-turnima/
https://lasteaed.laaneranna.ee/2020/10/15/lapsed-treenima/
https://parnu.postimees.ee/7107682/lihula-lovid-kingivad-lahkuse-paeval-mudilastele-paikese

Aldo Vaan
LC Lihula president 2020/2021