Tutvustame Eesti Lionspiirkonna II asekuberneri kandidaati: Tõnu Muru

Olen sündinud Palamusel, järelikult tõsise meelelaadiga inimene – ise nalja teha ei oska ja teiste naljadest aru ei saa, kuigi Palamusel sündinuid peaks ilmestama just Joosep Tootsi vembutamised!
Paarkümmend aastat tagasi tuli Ülenurmel kokku kümmekond meest, et panna alus mõttele luua kohalik lions klubi, ehk siis sellest hetkest võin ennast pidada Ülenurme LC üheks asutajaliikmeks.
Olen abielus. Mul on neli täiskasvanut last ja kaks lapselast.
Töötanud olen 32 aastat elektri- ja soojusenergeetika valdkonnas ning viimased 10 aastat riigi ja avalikus halduses. Praegune ametikoht on Luunja vallavanem. Oman energeetika ja majanduskõrgharidust. Hariduse ja ametikohtade pinnalt pean ma ennast sotsiaalseks tehnokraadiks. Kui raske ka igapäevaelus ei ole, peab säilima sotsiaalne vastutus otsuste tegemisel. Alati on mulle olnud oluline hoida stabiilsena elukeskkonda.
Kui amet, millega leiba teenin, hakkab emotsionaalselt väsitama peab vahelduseks võtma aeg maha. Mulle meeldib minu töö, kuid selle tasakaalustamiseks on vaja ka vaba aega ja oma hobisid. Ei erine minu meelistegevused tavapärastest olevatest. Meeldib muusikaga tegeleda, milleks on koorilaul ja keelpillide ning puhkpilli mängimine. Tegelen võimaluste piirides tervisespordiga, milleks on orienteerumine, suusatamine, karate. Tubasteks meelistegevusteks on lugemine ja mõttespordialad – mälumäng, rahvusvaheline kabe, bridž.
Hindan enda ja teiste tööaega ning kokkulepetest kinnipidamist. Kindlasti hindan võimalust saada üha rohkem kogemusi ja proovida uusi asju.

Lugupidamisega
Tõnu Muru

Scroll to Top