Kuressaare Lions klubi esitab „Eesti Lions Piirkonna D 120 Aasta lioni“ tiitlile lioni RAIVO ALT

Kuressaare Lions klubi liige Raivo Alt on klubi liige aastast 2012. Klubis oldud 9 aasta jooksul on ta panustanud erinevatesse heategevusprojektidesse nii klubis kui ka piirkonnas. Raivo presidendiaastal 2018/2019 sai teoks palju projekte sh lasterikaste perede toetamine, Kuressaare Perekodu teatrikülastus, projektis Hypo Dogs osalemine ja Kuressaare Haigla vastsündinute elustamislaua soetamine. Tema vastutada on olnud Kuressaare perekodu laste viimine spaasse veemõnusid nautima. Tänu sellele tunnevad Kuressaare lionid end perekodu lastega kui ühes peres. Aastate jooksul on teda tunnustatud mitmete autasudega, sh Rukkilille teenetemärgiga.
Kuna Raivo Alt on suur ristsõnade huviline, sai 2020. aastal välja antud tema toel ja abiga heategevuslik ristsõna.
Koroonakriis raputas 2020. aasta kevadel eriti tugevalt just Saaremaad. Seetõttu ei olnud võimalik korraldada Lions klubi traditsioonilist kevadlaata. Klubi heategevuseks minevast eelarvest moodustab laada sissetulek väga suure osa. Seetõttu otsustati ärajäänud ürituse asemel koguda abivajajatele raha ristsõnadega. Kuressaare Lions klubi heategevusliku ristsõnaga toetatakse neid peresid, kes viirusest eriti tugevalt räsida on saanud. Abivajajad leiame koostöös kohaliku omavalitsuse, erinevate ametkondade ja organisatsioonidega. Ristsõnu trükiti 12 000 eksemplaris ja müüdi 2-eurose tükihinnaga. Kogu tulu kokku 8300 eurot. Tänu Raivole sai sai projekt teoks juba teistkordselt. Kaheksa aastat tagasi koguti tublide ristsõnalahendajate abiga 5600 eurot, millega sisustati Kallemäe kooli arvutiklass, kus nii intellekti-, kui ka motoorika puudega lapsed said puutetundlike tahvelarvutite abil õppetööd täiustada ja vaba aega sisustada.

Kuressaare Lions klubi
President
Taavi Rauniste

Meediakajastus:
Saarte Hääl, 29.08.2020 „Lionsite heategevuslikud ristsõnad toovad kriisiperedele 8300€“
GoodNews, 30.08.2020 „Kuressaare Lions Klubi toetab ristsõnadega kriisiperesid“
Meie Maa, 31.08.2020 „Lions Klubi toetab ristsõnadega kriisiperesid“