Uuendatud Lions-sõnastik

Head lionid

Kui loete Lions-klubide tegevust käsitlevaid kirjutisi, siis tihti tuleb neis ette lionite nimede ees trükitähtedes tähekombinatsioonid. Need on lühendid ametisse valitud või nimetatud lionite poolt täidetavatest ametitest.
Lions-sõnastiku koostasin esmakordselt 24 aastat tagasi ja seda võib varasemal kujul leida paberkandjal välja antud Eesti Lions piirkonna aastaraamatutes ning meie liikmete veebilehel asuvas sama raamatu digivariandis.
Käesolevas variandis on põhimuutus inglise keeles, sest varasem sõna „man“ ametinimetustes on asendatud sõnaga „person“.
Mõned uuemad lühendid (näiteks GST) sõnastikus puuduvad, sest nende kohta ei ole veel lõplikku eestikeelset vastet kokku lepitud. Selle töö teeb põhikirja toimkond algaval tegevusaastal ära.
Lisaks inglise ja eesti keelele on sõnastikus esitatud soome keel seetõttu, et tegelikkuses on Eestis soome keelseid materjale küllalt palju, eriti vanemates klubides.

Lions sõnastikku saad sirvida või välja printida!

 

PDG Vello Talviste
piirkonna põhikirja
toimkonna esimees