Käes on uus Rahuplakati konkursi väljakuulutamise aeg.

Originaal üleskutse osalemiseks kõlab nii: While overcoming new challenges brought on by an unprecedented global pandemic, we’re celebrating the things that keep us connected—to each other, to our communities, all together around the world. This year, we invite young people to envision, explore and visually express these connections.


Rahuplakatite võistluse 2021/2022 reeglid ja tingimused:
2021/2022. aasta võistluse teema „We Are All Connected“ ehk „ Me Oleme Kõik Omavahel Seotud
1. Osalejad peavad olema vanuses 11, 12 või 13 seisuga 15. november 2021. a.
2. 15. november 2021. a. – kool, kunstiring või muu osalev organisatsioon peab valminud tööd saatma Rahuplakatite võistlust organiseerivale Lions klubide toimkonnale:

Lions Club Pärnu Koidula
Ann Eichhorst
Kuninga 25
80014, Pärnu
Victoria Hotell

3. 15. november 2021. a. – rahuplakatite võistlust organiseeriv toimkond kutsub kokku žürii, mis valib rahvusvahelisele žüriile esitamiseks ühe plakati.
4. 1.detsember 2021.a. – võiduplakati saatmine rahvusvahelisele žüriile.

Kunstitööde reeglid ja tingimused:
1. Töö ei või olla väiksem kui 33 x 50 cm ja mitte suurem kui 50 x 60 cm. NB! Palun mõõtudest kinni pidada.
2. Töö ei tohi olla raamitud ega tugevdatud alusega.
3. Iga osaleja saab esitada ühe töö.
4. Töö peab olema õpilase originaallooming.
5. Kõik vahendid kunstitöö teostamiseks lubatud. Määrivad vahendid (pastellid jm) peavad olema kinnitatud sobiliku vahendiga, töö ei tohi olla kiletatud.
6. Kolmemõõtmelisi töid ei aktsepteerita. Samuti ei tohi liimida ega kinnitada tööle erinevaid lisandeid.
7. Töö peab olema teostatud materjalil, mida saab rullituna transportida vutlaris. Tööd ei tohi kokku murda ega voltida.
8. Töö tagaküljele kirjutada trükitähtedes:

1) õpilase ees- ja perekonnanimi;
2) kool ja klass või kunstiring;
3) sünniaasta, kuu ja päev;
4) klubi nimi, kes võistlust korraldab.

NB! Palun väga täpselt tööde reeglitest ja tingimustest kinni pidada.

Lisainfo: ann.eichhorst@gmail.com, tel: 56 444 00, LC Pärnu Koidula

 

Scroll to Top