Mälestades Jaan-Ivo Lukast

7.11.2021 lahkus ootamatult Jõgeva Lions Klubi asutajaliige, president, liikme- ja laiendustoimkonna esimees, kauaaegne pressisekretär.

Kauaaegse pressisekretärina oli Jaan-Ivo südameasjaks Jõgeva Lions Klubi tegevuse kajastamine ajalehtede ja raadio vahendusel. Erilist huvi pälvisid intervjuud Eesti Raadio venekeelse programmi Raadio 4 toimetaja Ivan Makarovi saatesse.

Jaan-Ivo on autasustatud rahvusvahelise lionsklubi autasuga „Achievement Award Medal“ tunnustuseks tulemusrikka tegevuse ja lionismile pühendumuse eest.

Jaan-Ivo tegemised lionina:

  • Arendas sõprussuhteid ja koostööd Keuruu Lions Klubiga Soomes. Keuruu LV 50. juubeli puhul kirjutas õnnitluskaardile „Elagu “lõvisõprus “, mis ühendab mõtte- ja aatekaaslasi kahel pool Soome lahte Põhjala kultuuriruumis.
  • Oli eestvedajaks heategevuse arendamisel laste ja lasteasutuste toetamiseks Jõgevamaal. Siimusti lastekeskuse „Metsatareke” lastele korraldati ühiseid üritusi, kaasati neid tegevustesse ning toetuseks viidi läbi heategevuslik müük, mille eest viidi lastele jõulukingitusi.
  • Aitas kaasa koostööle Enköpingi Kommuuniga Rootsist, kelle esindajatega korraldati riiete, mänguasjade ja õppevahendite kogumist lastekeskuse kasvandikele.
  • Jõgeva Perekeskuse „Kraaksupesa“ piirdeaia ja laste liumäe ehitamise korraldamine.
  • Põltsamaa Sõpruse pargi korrastamine ja Lionspiirkonna D120 presidentide tammede istutamine.
  • Heategu “Saa nägijaks” nägemispuudega laste toetamiseks korraldamine Jõgeval.
  • Vestlusõhtu korraldamine EELK Jõgeva koguduse kiriklas “Jõulud ja heategevus- Jõuluvana, Päkapikk, Lumivalgeke – müüt või reaalsus “.
  • Puisniidu hooldusraie aktsioon Jõgevamaal Aidus koos vaderitega Põltsamaa Lions Klubist.Piirkonna talipäevade korraldamine Kuremaal
  • Rahuplakatite võistluse korraldamine Jõgeva Laste Kunstikoolis.
  • Pannkookide küpsetamine Laiuse lossivaremetes korraldatud Rootsi päeval heategevuslikel eesmärkidel.