NOORTEVAHETUS 2022

Lions Noortevahetuse toimkond sai eelvoorus kinnituse viiele 2019. aastal esitatud taotlusele ja I voorus lisandus seitse!

Praeguse seisuga on meil kokku 12 kandidaati. Jooksvalt võtame vastu avaldusi II vooru – lepingulisi garanteeritud kohti on järel 36 tk ja alati võib kandideerida ka laagritesse, kus ei ole lepinguga garanteeritud kohti.

Ootame taotlusi uutelt kandidaatidelt, avatud on II voor, kus võimalused osalemiseks on 26 riigis ja 67 noortelaagris üle maailma! Täpsema info osalemiseks ja taotlusvormi leiate noortevahetustoimkonna kodulehelt: http://noortevahetus.lions.ee/.

Noortevahetustoimkond aktsepteerib taotlused ning jaotab laagrikohad jooksvalt põhimõttel „Kes ees, see mees!“ Ehk kiirematel on rohkem võimalusi ja suurem lootus saada soovitud sihtkohta. Eelisjärjekorras arvestame ettevõõrustanute soovidega.

Me ei saa kedagi kohustada vaktsineerima Covid-19 vastu, kuid Lions Euroopa Foorumil 2021 otsustati, et 2022. aastal aktsepteeritakse rahvusvaheliselt noortevahetuses vaid täieliku vaktsineerimiskuuri läbinud noori!

Kutsume kõiki Lions-klubisid üles toetama vähemate võimalustega noori ja Leosid ning pakkuma neile omapoolset tuge programmis osalemiseks. Võimalik on osaleda ka vastuvõõrustamise kohustuseta – info meie kodulehel.

Noortevahetuse programm ei ole mõeldud ainult meie endi lastele ja lastelastele vaid ka nende sõpradele-tuttavatele ja meie endi sõprade-tuttavate lastele-lastelastele! Andkem võimalusi klubidest väljapoole – nii propageerime Lionismi ja täiendame liikmeskonda!

 

Häid valikuid soovides,

 

Margus Malla

Doris Reva

yce.estonia@gmail.com

D 120 Noortevahetustoimkond

Scroll to Top