LC Tartu Toome ootab taotlusi erivajadusega noore stipendiumile silmapaistva teo eest õppetöös või huvitegevuses

Head lionid ja sõbrad!

LC Tartu Toome ootab taotlusi stipendiumile.
Stipendium on mõeldud erivajadusega noorele vanuses kuni 30 aastat. Noor peab olema 2021.aastal korda saatnud silmapaistva teo õppetöös või huvitegevuses (sport, muusika, kunst, kirjandus, käsitöö, jne).
Taotlust saavad esitada lionsklubide, koolide ja huvikoolide esindajad. Taotluse esitaja ja stipendiumi saaja peavad olema Eesti lionspiirkonna IV regioonist, kuhu kuuluvad Tartumaa, Põlvamaa, Valgamaa, Viljandimaa ning Võrumaa.
Ühekordse stipendiumi väärtus on 1000 eurot ja makstakse välja korraga.
Taotlus ja saavutusi kinnitavad dokumendid esitatakse elektrooniliselt digiallkirjaga klubi LC Tartu Toome e-posti aadressile lctartutoome@gmail.com hiljemalt 1.aprilliks 2022.
Žürii otsusest teatatakse 2.mail 2022.