LC Paide Bastion tegi kokkuvõtteid hooajast

Lionsklubi Paide Bastion juhatus kogunes  käesoleva tegevusaasta viimasele  kokkusaamisele Valgma külasse.  Klubi presidendil Aivar Tublil oli põhjust rõõmustamiseks, sest tema eestvedamisel ja juhtimisel koos leedi Milviga on klubis pooleteise aasta jooksul tehtud ära väga suur töö. Klubi liikmeskond on oma tegevuse läbi korjanud hulga vahendeid abivajavate inimeste aitamiseks ja klubilise tegevuse arendamiseks. Presidendi entusiasm ja isiklik eeskuju on toonud velid ja leedid ühistele koostegemistele. Hästi korraldati lionskuberneri  tegevusaasta ja koolilaste silmade tervisekontrollid ja suvised ühisettevõtmised.   Juhatus tegutses igati aktiivselt ja tulemuslikult. Kõikidele klubiliikmetele korraldas president tänuvastuvõtu oma koduaias Viisus möödunud kuul. President Aivari aastaid jäävad meenutama mitmed uued ettevõtmised ja toredad algatused.
Sellel korral tänas president Aivar kõiki juhatuse liikmeid osavõtlikkuse eest ja premeeris kokkutulnutele meeldiva koosviibimise.
Aitäh juhatusele ja presidendile tehtu eest!
LC Paide Bastion, Raivo Raja

Scroll to Top