Lionsite 2022/2023 hooaja fotokonkurss „Hoitud Eesti“

Head lionid ja fotograafiahuvilised!

Tosina aasta jooksul on meie lionspiirkonnas välja kujunenud kena traditsiooni viia läbi fotokonkursse. Peamiseks eesmärgiks on olnud osalejate enda tehtud huvitavate võtete esiletoomine ja nende näitamine avalikkusele. Konkursid on andnud osalejatele hea võimaluse oma loomingut laiemalt näidata ja tõsta põnevust teiste hobifotograafide hulgas. Seni on tänaseks traditsiooniks saanud ettevõtmine lionite-fotograafide poolt hästi vastu võetud. Ka sellel korral saavad kõik soovijad peale fotode esitamise aja lõppu ise hinnata pilte läbi lionspiirkonna facebooki.

Meie piirkonna kuberner Alar tegi ametisse asudes ettepaneku korraldada ka käesoleval lionsaastal järjekordne fotokonkurss. Konkursi teemade üle arutledes mõtestasime kuberneriga nende aktuaalsust ja tähtsust meie igapäevastes tegemistes ning nii osutus valituks kodumaa teema. Lionite üheks eesmärgiks on heategevus, mis on läbi põimunud Eestimaa hoidmisega ja isamaalisusega. Läbi selleteemaliste fotode soovimegi esile tuua positiivseid monente tegevustest Eesti hoidmisel, kaitsmisel ja arendamisel.

Kuberner Alari poolt pakutud fotokonkursi teema “HOITUD EESTI” leidis laiapõhjalist poolehoidu. Temaatika saab olema selles mõttes lai, et fotosid saab teha väga erinevatest positiivsetest hetkedest ja tegevustest Eestimaal. Fotosid hiljem hinnates lähtutakse heast kompositsioonist, fotode kvaliteedist, huvitavate momentide tabamisest. Vaataja peaks nägema fotol isamaalisi väärtushoiakuid.

Täpsemalt saab fotokonkursi tingimustest lugeda lisatud konkursi juhendist Lionite fotokonkurss 2022-2023 

Raivo Raja
Lionsite 2022/2023 fotokonkursi korraldaja