LC Valga Säde pälvis Valga valla aastaringi autasu

23.02.2023 pälvis LC Valga Säde Valga valla aastaringi autasu. LC Valga säde tunneb

rõõmu, et meid ja meie panust kogukonda on märgatud. See autasu kuulub nii LC

Valga Säde liikmetele kui meie tegevusse panustajatele ja meie toetajatele.