LC Tartu Toome ootab taotlusi stipendiumile

Stipendium on mõeldud erivajadusega noorele vanuses kuni 30 aastat. Noor peab olema 2022.aastal saavutanud  silmapaistva tulemuse õppetöös või huvitegevuses (sport, muusika, kunst, kirjandus, käsitöö, jne).
Taotlust saavad esitada lionsklubide, koolide ja huvikoolide esindajad. Taotluse esitaja ja stipendiumi saaja peavad olema Eesti  lionspiirkonna IV regioonist, kuhu kuuluvad  Tartumaa,  Põlvamaa, Valgamaa, Viljandimaa ning  Võrumaa. Tähtaeg 01.04.2023.
Ühekordse stipendiumi väärtus on 500 eurot ja makstakse välja korraga.
Täpsem info taotluse esitamise tingimuste ja korra kohta on nähtav stipendiumi statuudis.