Date

08 märts 2020
Expired!

8.märtsini: Lionite fotokonkurss 2019-2020

Fotokonkursi „Üllatavaid kujundeid Eestimaa looduses“ juhend:

 

1. Eesmärk
Käesoleval lionsaastal 2019/2020 jätkame traditsiooniks kujunenud fotokonkurssi lionitele, leedidele ja nende pereliikmetele. Seda juba kuuendat aastat. Teemasid on meil olnud mitmeid. Loodusteema on jäänud korraldajatele ikka lemmikuks. Eestimaa loodus on oma väljenduslaadilt väga mitmekesine ja ilus. Tihti pakub meid ümbritsev loodus mitmeid kummalisi kujundeid ja huvitavaid väljenduslaade, mis me ei näe igapäevaselt. Sageli kohtame looduses selle ainulaadseid väljendusvorme. Huumoriga saame nimetame neid ainulaadseid nähtuseid looduse vingerpussideks, mis tekitavad meis üllatusi ja imestust.
Sellel lionsaastal ootamegi fotosid, millel näeme looduses olevaid kummalisi väljendusvorme ja erilisi nähtuseid ning objekte. Loodame teie piltidelt avastada momente, mida tavaliselt sageli ei märka. Märksõnaks on fotol nähtu ainulaadsus ja looduse kummaline eripära.
Tehtud loodusfoto peaks olema kompositsioonirikas, väljendusrikas ja hea tehnilise tasemega.

2. Osavõtuõigus
Konkursil „Üllatavaid kujundeid Eestimaa looduses“ võivad osaleda kõik lionid, leedid, nende kaaslased, pereliikmed ja leoklubide liikmed v.a. võistlusfotode hindamisega tegelevad isikud.

3. Konkursi ajakava
Võistlustööd tuleb saata meiliaadressile fotokonkurss@lions.ee kuni 8. märtsini 2020. Konkursile saadetud fotod avalikustatakse kodulehe fotogaleriis.
Paremaks hinnatud fotode autoreid tunnustatakse Eesti Lionspiirkonna aastakoosolekul 18. aprillil 2020..

4. Võistlustööde arv
Iga osaleda soovija võib lionsklubi nime all võistlusele saata kuni 5 elektroonilist fotofaili.

5. Nõuded fotodele, nende mõõtmed ja märgistamine
Fotosid oodatakse konkursile elektrooniliselt salvestatuna. Fotofailid tuleb varustada pildi allkirja ja pildistamise asukohaga ning saata eraldi e-kirjadena koos lisatud autori andmetega aadressile fotokonkurss@lions.ee (ühe faili mahtuks kuni 10 MB).

6. Fotofaili saatmisel peab olema ära märgitud:

  • autori poolt nimetatud pildi allkiri, (sama ka faili nimi);
  • autori nimi ja esindatava lions- või leoklubi nimi;
  • pildistamise koht ja tegevus;
    näide: foto Kahe peaga looduseime, Ülase talus, autor Jaan Tamm, LC Põhja Paene;
  • konkursile saadetud fotod ei tohi eelnevalt olla kasutatud avalikel fotonäitustel ega avaldatud trükiväljaannetes;
  • fotodele on lubatud teha elementaarset heleduse ja kontrasti korrektsiooni ning lõikamist;
  • konkursile ei või saata fotofailide montaaže ega sügavtöötlusi;
  • korraldajatel on õigus küsida autorilt võrdluseks kaamera originaalfaili ja infot võtteolukorra kohta.

Autorite ja klubide nimesid enne konkursi lõppemist ning hindamist kodulehel ei avalikustata.

7. Konkursitööde kasutamine ja tagastamine
Konkursile saadetud fotofaile ei tagastata, need jäävad lionspiirkonna fotoarhiivi ja võidakse hiljem koos autori nime ja pildi allkirjaga kasutada piirkonna väljaannetes ja trükistel.

8. Auhinnad
Lionspiirkond annab parimate fotode autoritele üle väärtuslikud mälestusesemed ja auhinnad.
Võistluse auhinnafondi konkursi toimumise ajal ei avalikustata.
Välja antakse esimene, teine ja kolmas auhind. Vajadusel ka eripreemiaid.

9. Žürii ja hindamiskriteeriumid
Žüriisse kuuluvad ja hindamisel osalevad lionspiirkonna juhatuse 2019/2020 liikmed ja kutselised fotograafid ning fotokunsti asjatundjad.
Eelkõige hinnatakse fotode kvaliteeti, väljendusrikkust, kunstilist ja head tehnilist taset, samuti kujutatu erilisust, teemale vastavust ning konkursi juhendi tingimuste täitmist.
Pildil peab olema kajastatud lionite tegevus viimasel kümnel aastal, peab olema võimalik aru saada, et tegevus on seotud Eesti lionismiga.
Žürii eeldab, et pildistamisel on kinni peetud fotokunsti headest tavadest.

10. Korraldajate õigus ja vastutus
Korraldajad suhtuvad fotofailidesse hoolikalt, kahjustamata neid ühelgi viisil, kuid ei vastuta elektroonilise postiga saatmisel tehtud vigade eest.
Korraldajad jätavad endale õiguse määrata eriauhindu ja muuta vajadusel premeerimise korda

11. Autori vastutus
Osavõtja vastutab enda ja piltide kohta esitatud andmete õigsuse eest ja kinnitab, et ta on konkursile saadetud piltide autor.

FOTOKONKURSI KORRALDUSTOIMKOND

Seni konkursile esitatud võistlustööd leiad galleriist!

Scroll to Top