Kuberneri info – Lions aasta 2019-2020 on hästi käima läinud!

HEI, LION JA LEO!

Mul on siiralt hea meel, et meie ühine Lions aasta 2019-2020 on eelmise, piirkonna 30. juubeliaasta tuules, hästi käima läinud. Püüan järgnevalt anda ülevaate aasta esimesest kolmandikust. Motiveeriva tõuke andis LCI rahvusvaheline president Dr Yung-Yul Choi, kes laiendas lions liikumise motot: „We serve, through divercity“ väärtustades maailma erinevate kogukondade erinevatest vajadustest esile kerkinud erinevaid lions klubisid ja nende liikmeid. Ka väikeses Eesti Lions piirkonnas oleme erinevad, mis rikastab meie võimalusi rahuldamaks meie kogukondade erinevaid vajadusi. Me tegutseme mitut moodi, seepärast on Eesti piirkonna motoks „Meie aitame mitmeti“.

Lions liikumise erinevate soovide ja vajaduste rahuldamiseks tuleb sellel aastal leida pikem eesmärk ja sõnum – kes me oleme ja mida me teeme, et leida klubidesse uusi liikmeid. Lions liikumise viiest põhiteemast on meil olulisemad keskkond, nägemine ja diabeet.

Piirkonna olulised veel saavutamata eesmärgid on:

 • Suurendada piirkonna liikmeskond vähemalt 1250-ni – luua igas regioonis üks uus klubi ja kutsuda klubidesse juurde uusi liikmeid
 • Koostöö LEO klubidega – Leod on Lions piirkonna täisväärtuslikud partnerid
 • Kutsuda klubisid annetama LCIFile ja virgutada klubide heategevusprojektide kaasrahastamise taotluste esitamist LCIFile. See ei ole kohustus, aga see on võimalus saada rahaline võimendus piirkonna või klubi heategevusprojektile.

Eesmärkide saavutamiseks on Global Action Team eestvedajsd Eestis:

  • Liidrite toimkond:DG Märt Viileberg ja GLT DC Reljo Saarepera
  • Liikmeskonna toimkond: 1.VDG Enno Rõõs ­ja GMT DC Brigitta Leif
  • Heategevuse toimkond: 2.VDG Siiri Rooma-Uusküla ja GST DC Valvi Kool
  • Lions Clubs International Foundation koordinaator IPDG Arvi Perv

 

Piirkonna veel ees olevad olulised sündmused on:

 • Piirkonna juhatuse laiendatud koosolek 8. veebruaril 2020 Rakveres
 • Piirkonna üldkoosolek 18. aprillil 2020 Tallinnas
 • Galaõhtu 18. aprillil 2020 Tallinnas Noblessneri Proto Avastuskeskuses ja valukojas
 • Piirkonna perepäevad 18.-19. juulil 2020 Toosikannu Peo- ja puhkekeskuses

Juba traditsiooniliselt algas Lions aasta kahe päevase koolitusega uuele meeskonnale ja liidritele. 23. augustil koguneti Tammemäe Jahimajja Jõgevamaal. Päevakohaselt elati  üheskoos taas läbi ülevad ajaloolised hetked Balti ketis 30 aastat tagasi. Sellest alates oleme rahvana tulnud pika tee. Alustasime toona Soome lionite juhendamisel esimeste Eesti lions klubide tegevust. Tänaseks oleme kasvanud Eesti elu paremaks muutvaks heategevusorganisatsiooniks.Toimivaid lahendusi pakkudes me jõume abivajajani.

Koolituse avaettekandes rääkis PDG Raivo Kokser Lions liikumise ajaloost meil ja maailmas, värvikatest juhtumistest ning miks oleme just selline organisatsioon ja kuidas me head teeme.  Oma isikliku kogemuse põhjal jagas ta kohale tulnutele, kuidas leida endas motivatsiooni ning kuidas sellega ka teisi nakatada.PPA nõunik Thea Sogenbitsiga koos uurisime, mida meil on terroristidelt värbamise ja võrgustiku loomisest õppida ning kuidas toimivad inimsuhted mitteformaalsetes meeskondades ja hajusorganisatsioonides. Thea sõnul on võrgustiku loomisest ja värbamisest olulisem loodud võrgustiku alalhoidmine ning liikmetevahelise kommunikatsiooni toetamine, mis aitab kogu organisatsiooni tugevamaks muuta. Oluline osa koolitusest oli grupitöödel, kus otsisime koos vastuseid küsimustele kuidas väärtustada liikmeid, teha head ja kasvatada uusi juhte. Kõlama jäi isiklike suhete väärtustamine, suurem koordineeritus klubi ja piirkonna heategevuse vahel, samuti vajadus toetada lionite isiklikku arengut uuest liikmest presidendini ja kubernerini välja.

Teisel koolituspäeval kuulasime Soome külalisesineja Ulla Sirviö-Hyttineni praktilist ettekannet Lions Quest metoodikast ning koolinoorte programmi käivitamisest Eestis. Osalejate sõnul oli kahepäevane koolitus väga vajalik liites tugeva motivaatorina klubide presidendid ja piirkonna liidrid ühiseks Lions meeskonnaks.

24.augustil lõpetas kogunemise piirkonna juhatuse laiendatud koosolek. Esmalt esitas IPDG Arvi Perv tagasivaate Eesti Lions piirkonna 30. juubeliaastale 2018-2019 kui sissejuhatuse järgmisel üldkoosolekul tegevusaruande kinnitamiseks. Seejärel andis ta üle eelmise rahvusvahelise presidendi Gudrun Yngvadottiri tänumedali „Aasta Leo 2018-2019“ ja tunnuskirja Leo Marta Liisa Suitslepale. Edasi tutvustas ta kolme aastase LCIF kui LCI heategevusfondi projekti „Campaign 100“ kogemusi. LCIF kogub lionite abiga igal aastal 100 miljonit dollarit ja sellest fondist jagatakse mitmesugustele projektidele toetusi üle maailma. Eesti piirkond sai eelmisel Lions aastal 100 000 dollarit SA Haapsalu Neuroloogilisele Rehabilitatsioonikeskusele ülakeha taatusravi seadme soetamise toetuseks. Kõik klubid saavad fondist taotleda toetust lionsliikumise viie põhivaldkonna projektidele (keskkond, nägemine, diabeet, nälg ja laste vähktõbi). Kui kellelgi on hea projekt, siis nõu ja abi sellele toetuse taotluse kirjutamisel saab DC Reljo Saareperalt, kes kirjutas eelpool nimetatud edukaks osutunud taotluse. Toetuse taotlemise eelduseks tuleb piirkonnal kindlasti fondi ka annetusi kanda. IPDG Arvi Perv tegi ettepaneku kanda iga lioni kohta 20 eurot aastas LCIF-i.

Tagasivaate 5.-9. juulini Milanos toimunud Lions maailmakongressile tegi 1.VDG Enno Rõõs. Eestist osales maailmakongressil 31 lionit koos kaaslastega kaheksast klubist. Järgmisel aastal on kõik lionid oodatud maailmakongressile Singapuri. 2.VDG Siiri Rooma-Uusküla on andnud nõusoleku koguda osalejate kohta teavet, et olla koordinaatoriks meie delegatsiooni tegemistele Singapuris https://lcicon.lionsclubs.org/singapore-the-lion-city-preview/. Tulemas on loterii pileti hinnaga 10 eurot, mille võitja saab 2000 eurot Singapuri sõidu kulude toetuseks.

Lions Quest planidest andis ülevaate toimkonna juht PDG Raivo Kokser. Lionitel oli võimalik infot saada Soome treener Ulla Sirviö- Hyttineni läbi viidud näitlikus treeningtunnis.

Eesti on 104. riik, mis on selle noortele suunatud ennetusprogrammiga liitunud. Piirkonna ja Lions Quest Estonia MTÜ vahel on sõlmitud leping. Juhatus ootab MTÜlt ning algatusgrupilt konkreetseid tegevusi ja head koostööd piirkonna lionitega. Veel vaja tõlkida eesti keelde mõned juhendmaterjalid. Esitame LCI peamajja toetuse saamiseks taotluse.

DC Valvi Kool kutsus 12. oktoobril heateopäevale teemal „Lapsed ja keskkond“. Igale klubile jäi otsustada selle korraldamine. Ta tegi ettepaneku klubidele, et võimalusel kaasataks sellel päeval oma tegemistesse perekodulapsi ja lastekodulapsi. Heategevuse korraldamiseks on hakatud koguma klubidest infot heategevuse kohta, sest muidu jäävad paljud heateod ainult oma klubi siseseks asjaks ja piirkonna heategevuse kogu mahust ei ole ülevaadet ei lionitel ega üldsusel. Klubides on vaja määrata isik, kes kuu lõpus annab klubi heategevuse kohta infot, sh heategevuse kõik inimtunnid.

Kuberner tegi ettepaneku anda lionstunnidele ka rahaline väärtus, sest paljud teised organisatsioonid teatavad, et on heategevuseks kogunud sadu tuhandeid eurosid. Meie liikmed aitavad eeskätt ise oma aega ja vahemdeid kasutades. Üldsuse meie tegevuse mõõtmetest arusaadavaks teavitamiseks otsustati häälte enamusega hinnata iga lions heategevuse tundi 20 euro vääriliselt, millest koguneb aastas märkimisväärne summa.

Tagasivaade noortevahetusele esitas toimkonna juht YEC Margus Malla. Kõrveküla puhkekeskuses korraldatud laagris oli 22 noort 13 riigist. 10 päevane laager õnnestus väga hästi ja kõik osalised olid õnnelikud. Lisaks saadi rahvusvaheliselt lisatähelepanu, kuna Margus Malla foto laagri avamiselt tekitas rahvusvahelist huvi ja selle pani Peamaja üles LCI kodulehele. Euroopa Leode viimase kolme aasta ühisprojekt on olnud Leo4Green, millega suunatakse inimesi taaskasutuse juurde, et vähem kasutada ühekordseid tooteid. Kuna viimase kahe aasta laagripaigas läks laagri korraldamine sel aastal väga kalliks, siis otsitakse uut odavamat laagripaika. Oodatud on kõik ettepanekud!

LEO piirkonna tegemistest rääkis Kirke Krämann Leo-klubist Tallinn. Nende klubi iga-aastane suurim panus on heategevuskontserdi korraldamine. Eelmisel aastal kogutud 918 euroga toetati Euroopa Foorumi 2019 raames diabeedihaigetele noortele hüpokoerte koolitust. Taageperas Leode kokkutulekul arutati Leode aastaprojekte. Leo Tähtvere ja Dorpati Leode eestvedamisel korraldatakse autoorienteerumisi, millega kogutakse vabatahtlike päästjate toetuseks raha. Eelmisel aastal koguti 1200 eurot. Leod käisid ka abiks üritustel pimedate saatjatena. Leo Laagri klubi toetab ühte poissi Vana-Vigalas, kes peab väikeses korteris loomade varjupaika. Viimane toetus oli 320 eurot. Leod valmistasid jõululaadaks küünlaid ja nende müügist saadud tuluga toetati hypokoeri. Leod liitusid Eesti Noorteühenduste Liiduga (ENL).

Leod kutsusid lioneid vastastukusele koostööle ühiste eesmärkide nimel.

Piirkonna sekretär CS Heili Tõnisson teatas, et klubide sekretäridele on saadetud juhend LCI Peamaja kasutajakonto tegemiseks. Kui jäädakse hätta,siis võib julgesti temalt abi paluda. Aruannete esitamise juhendid on kõigile kättesaadavad piirkonna kodulehel dokumentide kaustas.

IT juht DC Peeter Siilaberg tutvustas piirkonna kodulehe vaadet, mida näeb sisse logituna. Kasutajanime ja salasõna saab oma klubi sekretärilt. Aastaraamat on kodulehelt http://www.lions.ee/ ka allalaetav dokumendid/aastaraamatud rubriigist. Veli Peeter hoiatas viiruste eest, sest väga korrektses eesti keeles meie postkastidesse saabuvad e-kirjad võivad sisaldavad viiruseid.

Fototoimkonna juht DC Raivo Raja tutvustas fotokonkurssi „Üllatavaid kujundeid Eestimaa looduses“ ehk „Looduse vingerpussid“, mis toimub 1. septembrist kuni 1. märtsini 2020. Eestimaa loodus on oma väljenduslaadilt väga mitmekesine ja ilus ning tihti pakub meid ümbritsev loodus mitmeid kummalisi kujundeid ja huvitavaid väljenduslaade. Fotokonkursi tingimused on saadetud all@lions.ee listile ja juhendi leib piirkonna kodulehelt. Fotokonkurssil võivad osaleda lionid, leedid ja nende pereliikmed. Fotod saata aadressile fotokonkurss@lions.ee hiljemalt 1. märtsiks 2020.

PR ja teabetoimkonna juht DC Raivo Vilbaste teatas, et tulemas on tõsine ajurünnak „KUIDAS EDASI“. Otsime vastuseid ksimustele: Miks meie liikmete arv on langustrendis? Kuidas liikmeskonna suurendamisega edasi minna? Kas vajame piirkonna ühist suurt heateo projekti? Teabetoimkonna liikmed on Heily Aavik ja Meelis Rikko LC Tallinn Merist ning Mari-Liis Vihul ja Brigitta Leif LC Tallinn Revalist. Tuletati meelde, et meil on üks Lions logo, mida kasutada kolmes erinevas värvis. Punaste keelega logo ei tohi enam kasuatada.

3…6. oktoobrini toimus Tallinnas Lions Euroopa Foorum 2019. Foorumi president PID Kalle Elsteri sõnul osales foorumil 1325 lionit koos kaaslastega 56 riigist üle maailma, s.h 41 Euroopa riigist, LCI juhtkond ja neli endist rahvusvahelist presidenti. Foorumit korraldas 25 liikmeline meeskond. Foorum algas neljapäeva õhtul soojenduspeoga Kultuurikatlas. Reedel algas põhiprogramm Sokos Hotel Virus ja Nordic Hotel Forumis. Nelja aasta jooksul valmis foorumi uudne programm ja korraldus. Foorumi kui „Ideede Turu“ motoks oli „Loov mõtlemine avab innovatsiooni“, peateemadeks olid keskkond – jätkusuutlik ringmajandus, terve noorsugu – Euroopa ühiskonna alus ja e-Lion – Lions küberlahendused. Kõigil kolmel päeval olid põhiteemade ettekanded, arutelud ja kohtumised. Reede pärastlõunal toimus rahvuste paraad Viru hotelli eest läbi Tammsaare pargi Alexela kontserdimajja. Samal õhtul toimus foorumi avatseremoonia ja Eesti teemaline pidu Alexelas.  Laupäeva hommikul oli võimalus kohtuda Lions rahvusvahelise presidendiga ja õhtul toimus foorumi kõige pidulikum sündmus – galaõhtusöök Lennusadamas. Pühapäeva hommikul jätkus programm Leode eestvedamisel e-Lioni ja küberteemadel. Pärastlõunal toimus lõputseremoonia Alexela kontserdimajas.  132 vabatahtlikku 35 klubist tegid 825 tundi tööd. Neli tundi tööd võimaldas abilisele ühe päeva,12 tundi kolm päeva tasuta foorumil osalemist.

Foorumi raames toimus rida konkursse. Thomas Kuti nimelise noorte muusikute konkursi klassikalisel kitarril võitis noormees Özberk Mirac Sarigül Türgist. Noore saadiku konkursi võitis neiu Alexia Marza Rumeeniast. Diabeedihaigete noortele hypokoerte koolituseks oli kogunenud 13850 eurot. Kogutud annetusest anti foorumi lõputseremoonial üle 12000 euro tšekk Diabeediühingule 12 hypokoera koolituseks. Ülejäänud 1850 eurot annetati piirkonna kaudu LCIF-le.

Suur tänu kõigile, kes osalesid foorumi ettevalmistamisel, läbiviimisel ja rahalise toetamisel! Suurepäraselt korda läinud foorumi ülevaade koos esitlusmaterjalidega, fotodega ja videoklipiga on leitav foorumi kodulehelt https://www.europaforum2019.ee/.

2.novembril toimus Viljandis Paalalinna koolis piirkonna üldkoosolek.

Majandusaasta 2018-2019 aruandeesitas IPDG Arvi Perv. Ta tutvustas Lions piirkonna 2018-2019 majandusaasta kokkuvõtet ja andis ülevaate eelmise lionsaasta eelarve täitmisest tulemiga 1 164,10 eurot. Eraldi oli kasutusel juubeliaasta lisaeelarve summas 5300 eurot. 38 poolthäälega kinnitati revidendi järeldusotsus ja aastaaruanne. Järgnevalt tutvustas Arvi Perv LCIF „Campaign 100“ projekti, mis ei ole veel leidnud lionite hulgas olulist toetust. LCI heategevusfondi oodatakse kõikide lionite panust üle maailma. Eesmärgiks on koguda fondi kolme aasta jooksul kokku 300 miljonit dollarit. Esimesel aastal kogunes juba üle 108 miljoni dollari. Ka klubid saavad taotleda projektidele rahalist toetust, kuid tuleb arvestada, et 50% projekti maksumusest peab tulema kohapealt, kuid mitte tingimata lionite oma kogutud vahenditest.

Tartu Toome ja Kose klubid on esimestena teinud 100 eurose annetuse. LCIFi vähemalt 100 eurot annetanud klubid saavad rahvusvahelise presidendi vimpli. Otsustati seada eesmärgiks klubidel annetada LCIFile vähemalt 2 eurot igalt liikmelt kandes raha arveldusarvele Lions Eesti Piirkond EE141010102001497005. Selgitusse märkida: Toetus LCIF fondi ja klubi nimi.  Poolt hääletas 30 ja vastu 3 hääleõiguslikku liiget.

Edasi tutvustas DG Märt Viileberg juhatuse poolt heakskiidetud Eesti piirkonna 2019-2020 aasta tegevuskava ja majandusaasta eelarve projekti. Ta tõi välja seitse olulisemat eesmärki lionsaastaks, millest eriti rõhutas piirkonna liikmeskonna suurendamist 1250ni, koostööd Leo klubidega ja annetamist LCIFile. Eelarve koostamisel on võetud liikmete aasta keskmiseks arvuks 1200 liiget. Piirkonna tegevuseelarve tulude ja kulude pooled on 27 600 euroga tasakaalus. Eelarve ei kajasta heategevuskulusid ja sellesse ei ole planeeritud eelmistel aastatel akumuleeritud vahendeid. Lisaks on sihtotstarbelise tegevuse all noortevahetuse ja -laagri toetus 10 eurot iga lioni kohta ja noortelaagri osalustasu, mis tõuseb 200 euroni, sest laagrisse tulevatel noortel on kulukaid erimenüü soove. Veel annetused LCIFi a` 2 eurot lionilt ja Lions Quest projekti jääk, millele taotletakse toetust LCI peamajst. Hetkel on arvel ka Haapsalu Taastusravikeskusele 89 tuhat eurot LCIFlt toetust, mis läheb välja maksmisele veel 2019.aastal. Suurenenud on piirkonna kulutus ka noortevahetuse toimkonna tööle noortevahetuse laagrite otsimisel ja kokkuleppimisel. Sellepärast on nortevahetuse tuludesse arvestatud 50 eurot igalt väljasõitvalt noorelt, mida võib maksta ka klubi. Otsustati 38 poolthäälega kinnitada Lions Eesti piirkonna 2019-2020 tegevuskava ja majandusaasta eelarve.

Kuberneride nõukoja tegevusest andis ülevaate eesistuja PDG Vello Tamm. Ta teatas, et nõukoja tegevuse järjepidevuse tagamiseks on moodustatud kolme liikmeline eestseisus, kuhu kuuluvad selle aasta eesistujale lisaks eelmise ja järgmine aasta eesistujad. Nõukoda on toeks piirkonna juhatusele ja aitab luua tulevaste kuberneride reservi.

BSL kohtumisest foorumil andis ülevaate PDG Ragnar Lõivukene. BSL ühendab Baltimere äärseid maid, kus igast riigist on üks esindaja. Selles koordineerivas kogus arutatakse ühiselt piirkondade tegevust ja võetakse vastu otsuseid. 3. oktoobri koosolekul olid kohal Soome, Rootsi, Poola, Saksamaa, Eesti ja Sveitsi esindajad ning Leod Venemaalt. Pikemalt arutati Baltimere seisukorda ja otsustati osaleda Baltimere puhta vee programmis. Arutati ka Poola projekti, kus Sopotisse ehitatakse puudega noortele maja, mis vajab mööblit. Järgmine koosolek toimub Hamburgis 2020 aasta septembris.

Piirkonna liidrite koolitusest rääkis DC GLT Reljo Saarepera. Selle lionsaasta liidrite koolitus on juba toimunud augustis. Tulemas on järgmise juhtide kokkusaamised jaanuaris- veebruaris. Lähiajal saadetakse regiooni- ja tsooniesimeestele isiklik õppematerjal, millega on võimalik soovi korral oma teadmisi täiendada. Seda koolitust püüame teha koostöös Põhjamaade ja Baltimaade juhtidega. Kõik tulevased kubernerid ja GLT juht saavad rahvusvahelise koolituse. Ta juhtis tähelepanu, et LCIFist raha taotlemiseks on vaja nö müüvat ideed, mis köidaks ühiskonna tähelepanu. Kui mõnel klubil on leitud suur ja kandev idee ja on soov taotleda üle 5000 euro toetust LCIFist, siis on ta valmis nõustama, juhendama ja aitama projekti kirjutamisel.

Tulevaste klubi presidentide kahe aastast koolitust tutvustas PDG Vello Talviste. 2017 sügisel alustanud 2. asepresidentidest jõudsid sellel kevadel tunnistuseni kümme tänast liidrit: Tõnu Muru, LC Ülenurme, Andres Mägi LC Viljandi Fellin, Tulvo Ilves LC Põlva, Raivo Pavlov LC Tallinn Kristiine, Kersti Toots LC Tallinn Meri, Kersti Pelisaar LC Põlva Gloria, Tiina Roh LC Viljandi Ellips, Priit Nõmmeots LC Saku, Olavi Randorg LC Kose, Maidu Luts LC Paide Bastion.

2018 sügisel alustanud grupp on koos käinud kahel korral. Selle õppegrupiga saab veel liituda, sest on seitse vaba kohta. Samuti alustas ka sellel sügisel uus grupp, kuhu pani end kirja 11 asepresidenti, kuid esimesel koolituspäeval osales vaid kaheksa õppurit ja sellel koolitusel oli kohal ka 2. asekuberner . Veel on ruumi soovijatele.

Ajalootoimkonna juhina avaldas Vello Talviste tänu juubeliraamatu 2014-2019 kaastöölistele ja kõikidele, kes raamatu soetasid. Juubeliraamatute müügist on saadud tulu 2000 eurot, mis kõik suunatakse piirkonna heategevuseks, eeskätt lastega seotud projektide toetuseks. Samuti kantakse sinna edaspidi laekuv tulu. Raamatuid on veel alles sadakond. Kui klubil on soov raamatuid juurde osta, siis tuleb helistada 5244194 raamatupidaja Maretile ja teada oma soov ning kui arve on tasutud, saab raamatud kätte.

Rapla klubi president Indrek Naaris teavitas Norra lionitelt saabunud humanitaarabist. Saabus auto 46 m3 saadetisega, kus on 500-600 kotti riideid ning 130 kasti mänguasjade ja majapidamistarvetega. Lisaks paarkümmend kõnniraami ja ratastooli. Veel on väikseid uiske, suusasaapaid ja mõni paar ka suuski. Novembri lõpus hakatakse abisaadetist jagama. Indrek Naaris ootab teavet huvitatud klubidelt. Kuid arvestada tuleb sellega, et kotte ja kaste ei ole eelnevalt sorteeritud ja puudub teave selle sisu kohta.

Heategevuse aruandlusest, sh heateopäevast andis ülevaate 2.VDG Siiri Rooma-Uusküla. Ta tänas tublisid klubisid, kes oma tegemised tabelisse kirja panid ja oma ettevõtmisi ka teistega jagavad. Heateopäeva tabelisse pani tegevuse kirja 38 klubi. Töötunde tehti kokku 1128, millele lisandus Euroopa Foorumil 132 vabatahtliku 825 töötundi. Kokku tehti heateopäeva raames vähemalt 1953 töötundi, mille arvestuslik rahaline väärtus on 39060 eurot. Kõik klubid on omanäolised ja paljudel klubidel juba aastatega välja kujunenud omad traditsioonid. Eraldi tõi ta välja kaks klubi, kes olid väljas suure koosseisuga: LC Kuressaare – Saaremaa rallil toitlustamine heategevuseks vahendite kogumisel ja LC Palamuse – Paunvere laadal toitlustamine heategevuseks vahendite kogumisel. Paljud klubid tegelesid parkide, mänguväljakute, matkaradade jne korrastamisega. Heategevuse tabeli täitmine võtab alles hoogu, olles väga tore ja asjalik ülevaade klubide tegemistest. Pange oma klubi tegemised kirja ka LCI peamaja lehel!

Rahuplakati võistluse korraldamisest ja tulemustest andis ülevaate DC Ingrid Lepp, kes oli korraldanud ka 10 parima töö näituse, mille autorid saavad preemiaks tasuta eksursiooni KUMUsse. Võitis Aapo Põder Tartu Variku kooli 5C klassist, kelle töö läheb rahvusvahelisele konkursile.

„New Voices“ ehk „Uued Hääled“ algatus tunnustab nais lionite igapäevast mõju meie organisatsioonile. Piirkonna juhatus leidis eestvedajad, kes koguvad naiste hääli neljas valdkonnas: heategevus – Merli Kesa LC Viljandi Ellips, liikmesus – Kersti Toots LC Tallinn Meri, juhtimine – Brigitta Leif ja turundus Mari-Liis Vihul LC Tallinn Reval.

Sel Lions aastal käib meilgi töö ja vile koos!

Tervitades piirkonnakuberner Märt Viileberg

Scroll to Top