18. aprilli piirkonna üldkoosolek ja Lions Gala on edasi lükatud

Head lionid

Koroonaviirusega Covid-19 seonduvad globaalsed mured aina laienevad ja valitsused võtavad ette samme haiguse leviku minimeerimiseks. Ka Eestis on kehtestatud eriolukord kuni 30.aprillini, mistõttu ei ole võimalik piirkonna üldkoosolekut korraldada 18.aprillil, nagu varem planeeritud. Seetõttu otsustas piirkonna juhatus kutsuda kokku piirkonna liikmete üldkoodolek 30.mail 2020 algusega kell 11 Audentese Erakooli aulas aadressil Tallinn Tondi tn 84 lootuses, et selleks ajaks on viirusest põhjustatud eriolukord lõppenud. Kutse koosolekule saadetakse kõigile klubidele hiljemalt aprilli lõpuks.

Eriolukorra ajal on viiruse leviku tõkestamiseks soovitatav hoiduda klubiõhtute korraldamisest.  Samuti tuleb edasi lükata varakevadised talgud ja muud suuremad ühistegevused. LCI juhtkond on aprilli alguses lubanud teada anda, kas aastakongress Singapuris toimub või mitte.

18.aprillile kavandatud galaõhtu lükatakse esialgu määramata ajaks edasi ja selle toimumine või ära jäämine sõltub peamiselt normaalse elukorralduse taastumisest Eestis ja 400 peolise sissemaksete laekumisest tänase 303 asemel.

Juhul kui ka 30.mail ei ole üldkoosoleku korraldamine võimalik, siis LCI juhtkonna soovitusel kasutame alternatiivset meetodit vajalike valimiste läbiviimiseks, kui klubide delegaatidel isikliku kohale tulekuga ei saa koosolekut tavapäraselt pidada. Sel juhul piirkonna juhatus:

  • Saadab välja ametliku kutse kõigile klubidele, milles teatatakse piirkonna juhatuse ja revidendi valimiste kord, samuti hääletamise alguse ja lõpu tähtajad
  • Nimetab valimiskomisjoni, kellele:
    • Klubid esitavad kirjalikult kandidaadid piirkonna juhatuse liikmete ja revidendi valimistele
    • Kandidaadid esitavad kirjalikult oma ametikohale kandideerimise soovi
  • Valimised toimuvad elektroonilise hääletamisega ID-kaardi või mobiilse ID audentimisega

Valimiskomisjon kontrollib klubide delegaatide volitusi hääletamisel osalemiseks vastavalt piirkonna põhikirjale ja esitab valimistulemused piirkonna juhatusele, kes kontrollib valimiste õiguspärasust ja kinnitab valimistulemused.

Olgem terved!

Piirkonna juhatuse nimel

 

Scroll to Top