Konkursi Aasta Tegu nominent: LC Laagri

LC Laagri lugu Aasta Teo konkursile  – Laagri Tuleviku lasteaia mänguväljaku haljastus ja renoveerimine


Heateo toimumise aeg ja koht: 23 – 24 juuli 2019, Laagri alevik, lasteaed Tulevik

Abisaanud sihtrühm ja selle suurus: lasteaia lapsed ja personal, ca 100 väljaku pidevat kasutajat
Klubiliikmete osavõtt heateo korda saatmisel: kahe pika päeva vältel osales talgutel 9 klubiliiget ja 1 lapsevanem

Heateo väärtus abisaanutele, sh. ajaline kestus: Heateo eesmärgiks oli mänguväljaku renoveerimine, et lapsed ja õpetajad hõlpsamini ja ladusamalt õuetunde saaksid veeta. Tegu ise seisnes selles, et mänguväljaku alalt koristati ära sinna aastatega ladestunud sodi ja must liiv. Seejärel toodi väljaku erinevatele aladele peale mitu koormat puhast liiva ja sõelutud mulda, millega täideti ning tasandati erinevaid piirkondi. Tasasele pinnale külvati ning rulliti ka tihe muruseeme. Mänguväljaku instrumentaarium vaadati samuti üle ning kohendati kus vaja.

Heategevusprojekti rahaline maht ja finantseerimisallikad: vajalikud rahalised vahendid sisseostudeks hangiti klubi eelarvest, mille eest soetati muruseeme. Mulla ja liiva maksumus ning kohalevedu annetati klubiliikmete ja nende osalusega ettevõtete poolt otse. Kirjeldatud halastustööd koos kulumaterjalide soetamisega ja transpordiga oleks turuhindades maksma läinud üle 1000 Euro.

Heateole osaks saanud avalik tunnustus (kajastamine meedias, omavalitsuse tunnustus jms.):
A. Saue valla kohalikus ajalehes „Valdur“;
B. www.lions.ee liikmete kodulehe uudiste voos;
C. LC Laagri Facebooki lehel www.facebook.com/LCLaagriLions/
D. Kirjalikult avaldas heateo teostanud presidendile tänu ka lasteaia personal