Kuressaare lionid kogusid ristsõna abil kriisiperedele 8 300€!

Kui juuni algul kirjutas Saarte Hääl, et Lions-klubi Kuressaare ja ristsõnade väljaandja Pirko andsid koostöös välja ristsõnaajakirja, mille tulu läheb koroonakriisi tõttu raskustesse sattunud perede toetuseks, siis nüüd augusti lõpus on nii Meie Maa kui Saarte Hääl kajastanud sama aktsiooni pealkirja all: Lions Klubi toetab ristsõnadega kriisiperesid.

Kuressaare Lions Klubi ja ristsõnade väljaandja Pirko andsid koostöös välja heategevusliku ristsõna, mille müügist saadud puhastulu 8300 eurot annetatakse Saaremaal koroonakriisi tõttu raskustesse sattunud peredele.

„Soovime heategevusliku ristsõnaga aidata just neid peresid, kes viirusest eriti tugevalt räsida on saanud. Abivajajad leiame koostöös kohaliku omavalitsuse, erinevate ametkondade ja organisatsioonidega,” rääkis Kuressaare Lions klubi president Taavi Rauniste.

Koroonakriis raputas sel kevadel eriti tugevalt just Saaremaad. Seetõttu ei olnud võimalik korraldada ka Lions klubi traditsioonilist kevadlaata. Klubi heategevuseks minevast eelarvest moodustab laada sissetulek väga suure osa. Seetõttu otsustati ärajäänud ürituse asemel koguda abivajajatele raha ristsõnadega.

Ristsõnu trükiti 12 000 eksemplaris ja müüdi 2-eurose tükihinnaga. Seatud eesmärk 8300 eurot täideti kahe kuuga. Heategevuslike ristsõnade idee autor on ettevõtja, Pirko ristsõnade väljaandja Raivo Alt, kel paarikümneaastane ristsõnade väljaandmise kogemus. Alt on ise ka Kuressaare Lions Klubi liige ning koos sai projekt teoks juba teistkordselt.

Kaheksa aastat tagasi koguti tublide ristsõnalahendajate abiga 5600 eurot, millega sisustati Kallemäe kooli arvutiklass, kus nii intellekti-, kui ka motoorika puudega lapsed said puutetundlike tahvelarvutite abil õppetööd täiustada ja vaba aega sisustada.

Projekti eestvedaja on Kuressaare Lions Klubi president Taavi Rauniste. Projekti partnerid: OÜ Lehepunkt, Trükikoda Lakrito ja Pirko ristsõnad (koostas, trükkis, levitas).

Kuressaare Lions Klubi, mis sel kevadel oma 30. sünnipäeva tähistas, kuulub maailma ühe suurima heategevusorganisatsiooni Lions klubide võrgustikku. Klubi on peamiselt toetanud noori, eakaid, puuetega inimesi ning peresid. Heategevuslikke üritusi korraldatakse aastas tavaliselt 4-5, neist tuntumad Lions kevadlaat, Saaremaa ralli toitlustus, heategevuslik kuusepuude müük, jõulupakid üksikutele vanuritele, metsa istutamine.

Lisainfo:
Taavi Rauniste
President
Kuressaare Lions Klubi
(+372) 52 52 971
rauniste@gmail.com
https://www.lckuressaare.ee

 

SAARTE HÄÄL 2.07.2020: Lions-klubi Kuressaare ja ristsõnade väljaandja Pirko andsid koostöös välja ristsõnaajakirja, mille tulu läheb koroonakriisi tõttu raskustesse sattunud perede toetuseks.

Klubi president Aadu Grepp ütles, et kriis tabas ka nende klubi: 1996. aastast järjepidevalt toimunud suur heategevuslik kevadlaat tuli ära jätta. Klubi heategevuseks minevast eelarvest moodustab laada sissetulek väga suure osa. Grepi sõnul ei ole mõtet laata muul ajal korraldada, kuna nende laada fookus on just kevadistel aiakaupadel.
Koostöös klubi liikme Raivo Aldi ettevõttega Pirko otsustati ärajäänud ürituse asemel raha koguda ristsõnaga.

Koostöö Pirkoga on klubile teistkordne: esimest korda koguti ristsõnade abil raha aastatel 2012–2013. Siis annetati tulu Kallemäe kooli Kuressaare filiaalile tahvelarvutite soetamiseks.
Nüüdne ristsõna ilmus 12 000 eksemplaris ja on müügil hästivarustatud müügipunktides juuni lõpuni. Ristsõna tunneb ära kaanel oleva Lions-liikumise embleemi järgi.

Scroll to Top