PDG Raivo Kokser külastas Soome lioneid

Allakirjutanul oli au viibida 22.augustil meie ametliku sõpruspiirkonna Soome 107A kutsel nende piirkonna üldkogul. Tuleb tunnistada, et meie põhjanaabrid suhtuvad koroonakriisi tõsiselt. Distanstsi hoidmine ja käte desinfitseerimine olid kogu sündmuse kaasav nähtus.

Selle lionsaasta piirkonnakuberner Markku Karlsson tutvustas oma kuberneriaasta teemasid, mille moto oli “Hauskasti eteenpäin” maakeeli siis võiks tõlkida “Rõõmsalt edasi”. Kuberner rõhutas “on vaja innustada klubisid ja liikmeid jätkama hästi alanud retke ja korraldama oma tegevust sellisel moel, et nii vanad kui ka uued liikmed tunnetavad lions- ja klubitegevust toredaks ja huvitavaks.”

Tuleb tõdeda, et meie hõimuvelled maadlevad samade päevakajaliste küsimustega nagu meie st. liikmeskonna kasvatamine, liikmeskonna arvukus, klubide tegevuse huvitavamaks muutmine. Nagu olen oma kuberneriaastal esile tõstnud regiooni ja tsooni juhtide rolli olulisust ülalnimetatud küsimustega seoses, nii ka Markku tõdes vajadust sellealast koolitust ja tööd tõhustada!

107A piirkonna selle aasta eesmärkidest tasub nimetada esimesel kohal olevat Lions Quest koolituste teemat, äramärkimist leidsid veel noorsoovahetus, lionid puhta vee eest, diabeedi teemamatk jm.

Eelmise aasta kuberner Heikki Mäki autasustas rohkem silmapaistnud piirkonna liikmeid erinevate lions autasudega. Omamoodi oli muidugi kummastav vaadata tsemooniat, kus IPDG Heikki jagas medaleid maski ja kinnastega varustatult, aga nagu öeldud turvalisus eelkõige.

Allakirjutanu sai võimaluse tervitada koosolekule kogunenuid meie piirkonna poolt sõnavõtuga, milles samuti puudutasin olukorda, milles meie liikumine peab leidma võimalusi oma missiooni elluviimiseks. Lõpetuseks kinkisin DG Markku Karlssonile ja IPDG Heikki Mäkile kenasti raamitud koopiad meie sõpruslepingust!

Meie ühispildil on kenasti näha ka meie rahvuslipp, mille ma mõni aasta tagasi meie sõpradele kinkisin.

Raivo Kokser

Piirkonnakuberner 2016-2017