LC Tallinn Reval ja Lootuse küla aitasid leida kasutuse 3000-le puupakule!

LC Tallinn Reval haaras kinni Eesti Arhitektide Liidu koostööpakkumisest leida abivajaja, kes viiks ära Raekoja platsi installatsioonist üle jäävad 3000 puupakku.

Projektijuht Heili Pirso leidis huvilise Lootuse Küla näol. Siinjuures andsid Lootuse küla mehed suure panuse rohepöörde installatsioonide kokku korjamisel ning ühistöö raames jõudsid pakud lõpuks Lootuse külla ahjukütteks, et sealsetel elanikel talvel ikka soe oleks.

Vägev!

 

Algne üleskutse:

Austatud Rahvusvahelise Lions Klubide Organisatsiooni Eesti Piirkonna esindajad
Eesti Arhitektide Liit saab 8. oktoobril 100-aastaseks ning tähistame väärikat juubelit sündmuste sarjaga, mille üheks osaks on linnainstallatsioonid.
Installatsioonide kandev teema on rohepööre, mis kõige laiemas mõttes tähendab inimtegevuse põhjustatud kliimamuutuste (tagasi-)pööramist tasakaaluseisu. Ideevõistlusele laekus 28 kavandit, millede seast žürii, kuhu kuulus ka Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart (omavalitsus on partner meie installatsioonide projektile), valis teostamiseks kolm võrdse kaaluga võidutööd.

Üks installatsioonidest „Mõttepaus“ paigutatakse Vabaduse väljakule:
Väljakule paigutatakse 3000 puitpakku – mõttepausiks ja puidu eluea tsükli pikendamiseks. Autor Mark Grimitlihti nägemuse järgi saab mõttepausil mõtiskleda puude käekäigust, pinnapealsest suhtumisest puudesse ning võimalikust tulevikuvaatest. Hiljem antakse puitpakk oma tavapärasesse tsüklisse tagasi – põletatakse.

Installatsiooni avamine on planeeritud 29. septembrile ning maksimaalselt on installatsioon üleval 2 nädalat ehk kuni 12.10.

Meie koostööettepanek puudutab pakkude hilisemat realiseerimist. Kuna teie organisatsioonil võiks olla olemas ülevaade puudustkannatavatest inimestest ning erinevad kontaktid, tahaksime kuulda teie mõtteid sel suunal, kas me saaksime teie toel (st pealetõstmine ning transport) toimetada pakud võimalike abivajajateni.

Puiduna on tegemist (sel hooajal kütmiseks veel mitte piisavalt kuivade) lehtpuudega ning pakkude väljakult eemaldamine peaks mahtuma ühe päeva sisse.

Kui see ei mahu päris teie ettevõtmise formaati, siis kas te oskaksite suunata meid edasi võimalike huvitatute juurde.

Heade soovidega

Kairi Rand
Projektijuht

Scroll to Top