Aasta tegu 2020/2021 nominent nr 6: LC VILJANDI ELLIPS ” Igas lõviteos on killuke südant”

Igas lõviteos on killuke südant

2021. aasta aprillis sai meie klubi 20-aastaseks. Otsustasime seda sündmust tähistada koos sõpradega, aga olukord riigis ei andnud võimalust. Tulime ühiselt mõttele teha näitus ja anda ülevaade Lions-liikumisest ja meie tegemistest 20 aasta jooksul. Meie käes oli võimalus tekitada huvi ja meelitada inimesi tegelema heategevusega.

2020. aasta oktoobrikuus võtsime ühendust Viljandi muuseumi juhtkonnaga. Nad olid lahkelt nõus andma meile ruume näituse ülespanekuks. Kui midagi on selles pandeemiaajas head olnud, siis see, et oli aega mõelda, mida saaksime meie liikumise heaks rohkem ära teha, sest abivajajaid tuli aina juurde. Inimesed kaotasid töökohti, firmad koondasid ja saatsid töötajaid sundpuhkusele. Lootsime, et meie näitusest on väike abi ka Viljandi muuseumile ja see meelitab inimesi uksest sisse astuma.
Muuseumi koduleheküljel oli kirjas:
„Näituse eesmärk on innustada inimesi liituma Lions liikumisega. Aeg on meie suurim väärtus ja seepärast on väga tähtis, kuidas me seda kasutame. Tehes kedagi õnnelikumaks, muutume ka ise õnnelikumaks.“

Välja olid pandud klubi esemed, Lions-liikumise meened ja sümbolid ning lühike tutvustus Lions- liikumisest Eestis. Vaadata sai PID Kalle Elsterile antud liikumise kõrgeimat autasu LCI Ambassador of Good Will ja PID Kalle Elsteri Euroopa foorumi ametipintsakut. Näha sai 2016/2017. aasta kuberneri Raivo Kokseri kogutud Lions märke ja vimpleid laiast maailmast. Väljapanekut ilmestasid videomeenutus Lions Klubi Viljandi Ellips asutamisest aastal 2001 ning slaidiesitlus mitmel pool maailmas toimunud Lionsi sündmustel tehtud fotodest ning Raivo Kokseri Lionsi Maailmakongressil kuberneriks saamise pidulikust tseremooniast.
Näituse koostamisest võttis osa terve klubi. Naised kirjutasid oma foto kõrvale loo, miks nad on liitunud Lions-liikumisega ja kuidas see nende elu on muutnud. Kogusime kokku kõik olulise ja koostasime korraliku arhiivi tehtud tegudest. Kogu selle materjali tegid näitusekõlblikuks Terje, Eneken ja Eve. Eneken kogus kokku materjali, mis puudutas klubi tegevust 20 aasta jooksul. Eve kogus kokku materjalid heategevusest ja kujundas ning printis tekstid. Terje koostas materjalid, mis puudutasid Lions-liikumist maailmas. Ettevalmistus kestis kaheksa kuud, sellest neli kuud intensiivselt. Merike, Merli, Tiina ja Reet aitasid näitust muuseumis üles panna ja maha võtta. Näituse ettevalmistamiseks tehtud 314 töötundi korrutasime Lions-tunni kokkuleppelise hinnaga ning saime selleks 6280 eurot. Klubi raha panustasime näituse tarvis 625 eurot.

Vabatahtlikuna aitasid näituse kordaminekule kaasa kunstnik Mare Hunt, tekstid toimetas Maarja Möldre (ajalehe Sakala keeletoimetaja). Portreefotode autoriks oli Ülar Mändmets, kes kinkis fotod klubile. Trükikoda Hetika trükkis meile tasuta plakatid, kus olid meile palju aastaid pilte teinud Jaano Põlme fotod ja fotod erakogudest. Leidsime Rotary klubist sponsori, kes tasus kõik meie kulutused seoses näituse avamise üritusega. Ajaleht Sakala avaldas oma rubriigis „Kuhu minna“ iga nädal loo meie näitusest. Samuti oli info avaldaja näituse kohta „Kultuurikava“ ning muuseumi koduleht. Näituse avamise päeval tänas meid koostöö eest Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalamet ja kinkis tordi.

DC Elmar Trink kirjutab külalisteraamatus: “ Head õed Lionid. Imestan teie pühendumist ja ammendamatut teotahet, mis on pärliks lionismi ajaloos.“
PDG Märt Viileberg: “Tublid ja tarmukad olete, Lions Viljandi Ellipsi klubi naised! Õnne teile XX juubeli puhul ja palju edu edaspidiseks.“
PDG Jaanus Pilv kirjutab: “Edu Ellips leedidele!“

Oleme väga tänulikud heade sõnade eest, sest igas meie tegemises on ka killuke südant. See näitus sündis tänu headele inimestele, kes on toetanud Lions-liikumist või osalenud kõik need 20 aastat klubis. Oleme kindlad, et see tegu oli abiks Lions-liikumise tutvustamisel avalikkusele. Näitus oli avatud 04.juunist- 26. augustini 2021.

Merike Makku
president 2021/2022
Lions Klubi Viljandi Ellips