Aasta tegu 2020/2021 nominent nr 7: LC SAKU “Vaimse tervise esmaabi”

Vaimse tervise esmaabi
Lions hooaeg 2020/2021 oli nii mitmeski mõttes klubidele eriline, kus traditsioonilisi tegevusi ja mustreid enam kasutada ei saanud. Nii nagu olid klubidel väljakutsete rohked ajad, oli see ka ühiskonnas. Väljakutsetega toimetulek on aga väga individuaalne ning teatud juhtudel ka vaimselt keeruline. Selle teadmise valguses otsustas Saku lõviklubi hooajal 2020/2021 panustada vaimse tervise esmaabi koolitusse.

MTÜ Peaasjad poolt läbiviidava vaimse tervise esmaabi koolituse näol on tegu psühholoogia alase koolitusega, mille tulemusel oskab osaleja pakkuda vaimse terviseprobleemiga abivajajale esmast tuge ja infot.

Koolituse läbinu:
– mõistab vaimse tervise esmaabi tegevuskava põhisammusid;
– tunneb ära erinevatele vaimse tervise probleemidele viitava käitumise ja olulised riskifaktorid ning seostab vastavate probleemidega;
– tunneb ära häbimärgistamise mõju vaimse tervise häirega inimesele.
Koostöös koolituse korraldajate, Saku valla lastekaitse peaspetsialisti ning Saku lõviklubiga edastati koolituskutsed Saku valla õpetajatele, treeneritele ning sotsiaal- ja noorsootöötajatele, osalemaks ajastule kohaselt turvaliselt Zoomi keskkonna koolitusel.
Koolitusejärgse tagasiside kohaselt oskavad osalejad oluliselt paremini tunda ära nii depressioonile kui ka ärevushäirele viitavaid tunnuseid. Samuti osatakse märgata häbimärgistamist ning mõistetakse selle mõju vaimse tervise häirega inimesele. Lisaks eelnevale osatakse kasutada mõnda vaimse tervise eneseabivõtet ja tuntakse end kindlana toetamaks tuttavat inimest või kolleegi vaimse tervise esmaabi osas.
Saku lõviklubi eestvedamisel toimunud vaimse tervise esmaabi koolituse tulemusena on meil kogukonnas juures kakskümmend vaimse tervise esmaabi koolituse läbijat, kes oma teadmiste ja oskustega aitavad inimesi erinevate väljakutsetega toimetulemisel.
Nii koolituselt tulnud tagasiside kui ka jätkuvad väljakutsed ühiskonnas on andnud selge signaali Saku lõviklubile, et valitud heategevussuund on ülioluline ning sellesse panustamine jätkub ka tulevikus.

Tegemise aeg ja koht:
Kevad 2021.a. Saku vald, Saku alevik.

Abisaanud sihtrühm:
Saku valla õpetajad, treenerid, sotsiaaltöötajad, kes omakorda abistasid paljusid õpilastest abivajajaid

Klubiliikmete osavõtt:
Heategevusvahendite kogumisel osalesid pea kõik LC Saku klubi liikmed.

Heateo ajaline kestvus:
Pikaajaline

Rahaline maht:
1000 eurot, LC Saku heategevusrahadest

Avalik tunnustus:
Rahulolevad õpetajad ja abivajajad. Positiivne kajastus sotsiaalmeedias.